Tasmācchabdārthacintāsu na sāvasthā na yā śivaḥ
"Nincs olyan állapot, amely ne Śiva lenne, akár szóban, objektumként vagy gondolatban." (Spandakārikā II. 3-4.)

Mi a Śivahṛdayam?

A Śivahṛdayam ( Teljesség Szíve ) a Śaiva hagyományok védikus és tantrikus vonalainak szentszöveg esszenciáit foglalja magában, melyek Egyesített fordítási formájában, annak radikális Újragondolását jelöli. Ezeket az ősi duális és nonduális tantrák yogikus praxisairól szóló írásokat, modern létszemléletbe öltöztetve, kortól, nemtől, és vallási hovatartozástól függetlenül bárki tanulmányozhatja, elsajátíthatja. A bennük rejlő Egységes létszemlélet a végső realizáció diagrammája, a Śaiva hagyományok opus-magnuma, ami fokozatosan, közvetlen tapasztalás ( anubhavaḥ ) során érhető el, mert a leírt állapot ismeretét nem érvelés ( belátás ) vagy doktrínális ismeret adja. Gyakorlatias yoga praxisának hatását azonnal kifejti. A mély filozófiai értekezések, meditációs technikák ( dhyāna, japa, pūjām ) az elme felesleges tartalmának kiüresedését eredményezi, és helyét átveszi a korlátlan Tudatosság szava, ami a valódi mibenlétünk megismeréséhez vezet minket.

A Śivahṛdayam ( Teljesség Szíve ) lényegében arról szól, hogy nincs benne előre elkészített híd (rendszerek, dogmák). A nézetek irányt jelölnek ki. A dogmatika pedig börtönbe zárja az elmét, nem enged kérdezni. Ha nem kérdezhetsz valahol, csak azt a nézetet vagy tanítást fogadhatod el, úgy ahogy neked mondják, akkor benned az alapvető emberit, a teremtő képességet, látót, azt elnyomják. A Śivahṛdayamban aprócska tanítási magvak vannak, melyek szándékosan nincsenek összefűzve, mert ha ez így lenne, akkor az ember rendszer függő lenne. Ahol rendszereket csinálnak, az olyan, mintha kijelölnének a csúnya, jelenlegi szenvedés teli valóságból,  az eszkatologikus gyönyörű túlsó parton, a már boldog állapotot, s a kettő közt építenek egy hidat. Az ilyen híd, össze van rakva masszív vas elemekkel, amit a nézetekkel össze csavaroztak, a módszerrel pedig utat jelöltek. Csak át kell kelni rajta, amire kifizeted a híd pénzt, és átkelhetsz rajta a hátizsákoddal. Ez sajnos nem működik, mert az emberek többsége kételkedik abban, hogy ennek a hídnak van vége. Vannak, akik feldühödnek, és lázadásukban le akarják rombolni, de vannak olyanok is, akik annyira ragaszkodnak hozzá, hogy emlékeket akarnak haza vinni róla, hogy az övék legyen (általában ezekből születnek a saját nézeteknek vallott új iskolák). A Śivahṛdayam nem ilyen. Van irány, mert ugyanazon a folyóparton állunk, s tudjuk hogy van túlpart, de csak a folyóparton állunk a saját kis hátizsákunkkal, melyből a téves nézeteinkről (amikkel nem vagyunk azonosak), ha hajlandóak vagyunk lemondani és bele hajítani, akkor azokból lépő kő lesz. Ezekre lépve, végighaladva átjuthatunk a túlpartra, ez a tapasztalásunk. A partnak valójában nincs fix távolsága, mert az utolsó nézet bedobásával egyszer csak megjelenik a túlpart. Ebben őszintének és törekvőnek kell lenned, különben nem éred el. Ha azt megérted, hogy valójában nincs folyó, csak egy zsák van, amiből mindent ki kell rakni, s mikor kiürültek a fix ideák, az én-nézet világa, a rendszerek káosza, akkor automatikusan Az a part már itt van. Ez a Śivahṛdayam, azaz a Teljesség Szíve. Ezért nem kell sehova sem menni. Itt, a Most-ban kell tisztán Jelen lenni. 

A Teljesség Szíve ezért mindenütt jelenvaló, múlhatatlan Örök ragyogás, melyet Śiva-Śakti elválaszthatatlan egysége alkot. Ennek okán nem korlátozódik földrészekre vagy dimenziókra. Ezért a Végső Valóság ( nevezzük bár Univerzumnak, Istennek, Śivának vagy Krsnának, stb. ) minden hagyományvonal és filozófia magjában ott van, mint az Egyetemes Igazság egy aspektusaként. Paramaśiva Szívéből áradnak ki, és térnek is vissza. Ennek a kiáradásnak lüktető vibrációját ( spanda ) megragadva, a kinyilatkoztatások ( szentszövegek ) segítségével és a beavatás ( śaktipāta ) révén kaphatjuk meg, ami újrafelismerést és tiszta éberséget eredményez.

Mahāhrada anusandhānān mantra vīrya anubhavaḥ -- azaz, eme közvetlen tapasztalás tetőzése nem mentális vagy intellektuális, spekulatív "felismerés vagy megértés", hanem konkrét és elsöprő erejű közvetlen ("húsbavágó") tapasztalás.

Ennek felismerésére, elmerülve az ősi sanskrit szövegekben, s túllépve a korlátainkon, lehetőség nyílik a dualitáson túli nem-kettős Valódi Természetünk Fényének megismerésére és tapasztalására is.

A Śivahṛdayam tehát - annak ellenére, hogy Útmutatásait a Śaiva tantrák biztosítják -, se nem vallás, se nem izmus, hanem mindezek transzcendens lényege, ami Örökkön sugárzó, csak rejtve van. Nem csupán a tanok egy része, nem csak elméleti tantra-yoga, hanem a tökéletes Tudatosság lámpása, mely akkor világít kellően, ha annak forrása felfedezésre kerül és kellőképpen gondozva van.. Pl. a Śaiva tantrák ezoterikus titkát nem könnyű felfedni, különösen nem azokat a transzcendens filozófiákat és gyakorlatokat, amelyek gondosan ki vannak dolgozva és ezért könnyen figyelmen kívül lehet hagyni egy-egy részt, ha nem vagyunk eléggé éberek, de mégsem szükséges hozzá semmi más, mint hogy a kereső, törekvő, a fejlődni vágyó oldalról rászánja idejét Önmaga realizálására.

Ez a hivatalos oldal, mely a Swami Lakshmanjoo tanítványi vonalához tartozik (a Kasmiri tanítványivonal -ról ITT olvashatsz). Az oldal tartalma tájékoztató jelleggel bír, arra az esetre, ha valaki komolyabban szeretne elmerülni benne, bátran felkereshet minket. A mélyebb tanulmányokat ( Śāstra ) és a hozzájuk tartozó gyakorlatokat, magán szférán belül bárki megkaphatja, elsajátíthatja és gyakorolhatja. Ez a kis közösség a Kashmiri Śaivizmus āgama tudásainak folytatása, melyben ott lapul az ādi-yoga, első és eredeti yoga, minden tanítás archetípusa.

Kicsi szűk műhelyében Agnisetu dolgozik az eredeti sanskrit forrásanyagok ( tantrikus szövegek ) tanításainak megértésében és terjesztésében, így hazánkban egyedülálló Śaiva gyűjtemény kiépítését is jelentheti.A Cél

Egy "termetre " kicsi, bár Nagy Szívű szorosan összekapcsolt (a Lakshmanjoo Akadémiával) karöltve igyekszünk együttműködni, amely tágabb kontextusában, Vasugupta, Utpaladeva, Abhinavagupta, Ksemaraja, Swami Lakshmanjoo ( továbbá sok más Trika mester ) mély, megerősítő tanításait kívánjuk terjeszteni, így egyedülálló könyvtárát képezi a Śaiva hagyományoknak.

A Műhelynek két törekvése van :

(1) Shankaracarya és Abhinavagupta szempontjából szilárd szentírási megértést szerezzünk a duális és non-duális tantra-k alapelveiről. Ez a pillére a gyakorlatoknak, ami magába foglalja a sanskrit nyelv megismerését is.

(2) A folyamatos rituális és meditációs gyakorlatok fejlesztése és ápolása. A szentírásokkal összhangban a megértésünket egy Igazi Mester ( guru ), a Szentírások ( Āgama ) és a Tiszta gondolatokba ( Sattarka ) történő automatikus bepillantás irányítja, a tanítások mély realizációjának érdekében.

Arra törekszünk, hogy a hozzánk forduló és a saját közösségükbe csatlakozott tagok, az immanenciájuk segítségével kapcsolatba lépjenek Śiva természetük transzcendenciájával, és örömükre szolgáljon a folyamatos mindennapi tapasztalataik során - mind földi, mind égi síkon.

Lépj kapcsolatba velünk, ha támogatni szeretnéd, vagy részt venni ebben az utazásban. Valamint, akik a mélyebb tanulmányozási szándékukat szeretnék kifejezni, email-ben fogadjuk szándékaikat.

Üdvözlettel,

a Śivahṛdayam Közösség

Śaṅkara stumaḥa

  

 

Kapcsolatfelvétel


Lépj velem kapcsolatba