A Fordításokról

Írta: Agnisetu

Copyright © 2021 Minden jog fenntartva! A mű szerzője fenntart magának minden jogot ami mind a mű készítőjét törvényileg megilleti (sokszorosítás, forgalmazás, nyilvános helyen bemutatás stb.)


Az oldalamon található sanskrit szövegek fordításaival kapcsolatban már előfordult velem olyan, hogy az olvasó ellenvetéseket közölt, mely egyes szövegek "helytelenül", illetve "ferdítve" vannak lefordítva. Hogy miért 'Így' fordítottam őket, kérlek olvasd el ezt a kis dokumentumot, és minden érthetővé válik.

Kezdjük is mindjárt azzal a kérdéssel, hogy mi a helyes fordítás, mitől hiteles egy fordítás?

A sanskrit szövegek fordítása során a fordítónak két szempontot is figyelembe kell vennie:

1.Minden szöveg egy-egy tradícióhoz kapcsolódik, mely maga után vonja azt a nézetet, hogy az értelmezések valamely darshana, vagyis létszemléleti rendszer mentén mondanak valamit.

2. Ahhoz, hogy a fordító több tradíció szövegéből is tudjon kiemelni részeket, ahhoz gyakorlatilag perfekt tudás és filozófia látókör szükséges.

A sanskrit szövegfordítások a fentiek alapján, mindig azzal a céllal készülnek el, hogy az olvasó szívét és elméjét egyszerre megérintse, és úgy érezze, abba korba repült volna vissza. Ez látszólag egyszerűnek tűnik - lévén, hogy az olvasó mindig kész művet kap kézhez -, de a mögötte való munka olykor rengeteg időt és gyakorlatot vesz igénybe.

A különböző tradíciókban - pl. vaisnava, saiva, sakta - rengeteg sanskrit kifejezés, szóösszetétel majdhogynem mást jelent, mint amit gondolna az ember eleinte. Egy vaisna mondjuk teljesen mást ért az ātmā alatt, mint mondjuk a saiva. Az már csak hab a tortán, hogy a hosszú sanskrit szövegek (Védák, Tantrák) értekezéseit is igen nagy mennyiségű kommentár társaságában lehet megérteni, egyrészt pont azért, mert nagy része elveszett.

A fordításaim során, ezért mindig megpróbálom az adott szövegösszefüggés értelmében a legkönnyebben emészthető szavakkal vissza adni egy-egy kötet mondanivalóját, üzenetét, annak tudatában, hogy néhány aforizma óhatatlanul hiányos marad, mivel a mi nyelvi fogalomkészletünk sem képes mindig visszaadni az eredeti szavak jelentéseit.

Persze felteheted a kérdést, ha már sok szöveg le lett fordítva, akkor mi szükség van még újabb fordításra? Vannak más fordítások is, igen, de többsége csak az angol nyelvre hagyatkozik. Persze ezekben a munkákban sok hiányosság van; itt csak a legfontosabbat említem. Először is, az angol szövegből történő fordítás gyakran pontatlan. Másodszor, nincs utalás, hogy a fordító melyik szanszkrit kéziratokat használta, vagy ha mégis, akkor hogyan használta őket. Harmadszor, körültekintően elhagyhatnak jó néhány fontos gyakorlatot. Amikor a fordításaimat készítettem, úgy döntöttem, hogy a rendelkezésre álló szövegeket, amelyet a Kaivalya Dham Jóga Kutatóintézet 1999- ben tett közzé, és többségét 2007-től virtualizálta, gondosan összegyűjtöttem jó néhány kéziratot és három sok nyomtatott kiadást, megfelelően regisztrálva, és a sanskrit nyelvet figyelembe véve. Az olvasmányok választását azonban megvizsgáltam, és észrevettem, hogy a bevezetésükben elfogadott jó szándékok ellenére nem alkalmazták a szükséges kritikai szigort. Szóval, ezért bátorkodtam, hogy magyar nyelvre publikáljam a szövegeket, ellenőrizve a több ezer variációt. Szükségesnek tartottam, hogy a több, mint háromszáz kommentárt megismerve, megpróbáljam az aforizmák eredeti jelentésüket vissza adni.

Bárcsak nyugodt szívvel kimondhatnám, hogy ez azt jelenti, hogy a fordításaim is az utolsók lesznek a köznyelv számára, amely valóban koherens. Sajnos nem így van. Ennek két oka van. Először is, egyes helyeken az összes kéziratban található adatok nagyon sérültek és nehezen érthetőek. Másodszor, a sanskrit szövegek a yogaoktatás eklektikus gyűjteménye, és ezeknek a tanításoknak némelyike ​​ellentmond egymásnak. Egyes szövegek korábbi szerkesztői és fordítói eme témák egyikével sem foglalkoztak. Módosítások és a variáns olvasmányok gondos elfogadása révén sikerült megérteni szinte az összes nehéz bekezdést, de egyet vagy kettőt még figyelembe kell vennem ... Összefoglalva: sok évig gondosan dolgoztam azon, hogy olyan publikációkat adjak tovább, amelyben az olvasó bízhat a sanskrit jelentésekben és a magyar nyelvű fordításokban. Megpróbáltam a fordításokat hitelesen elvégezni, és olvashatóvá tenni, mindezt úgy, hogy ne tartalmazzon semmi olyat, ami a szövegben nem található, illetve egyes szövegrészeket kiegészítettem a saját kommentálásommal, ahogy azt a szövegkörnyezet megkívánta. Azt remélem, hogy a yoga útján járva mindenki számára ez növelheti majd a megértést.

Szeretem csinálni, amihez a Jó Isten kegyelmét kaptam, hogy kisebb erőfeszítéssel megtanulva és a szövegeket értve közzé tegyek olyan írásokat, melyeket sehol máshol az embernek fia nem érne el, de igényt tart rá. Ezért fordítom le az ősi yoga és tantra szövegeket sanskritról magyarra. És nem angolból vagy más nyelvből. Mindezt odaadó tiszta természetemből, nyereségvágytól mentesen teszem. Az olyan embereket - ( bár tudom, hogy ők is az istenség személyes részei) -, akik nem osztoznak ennek az örömében, és saját privilégiumnak tekintik azokat, hogy csak ők fordíthatják helyesen, illetve azok forrását aposztrofálják, meg titokban tartják a tanításokat, azokat nem kívánom erősíteni azzal, hogy lemondok erről a kegyelemről. Mert amit kaptam, azt adtam. Ez nem fog változni.

Hazánkban sok yoga szöveg fordítása érhető már el, mint pl. a Bhagavad Gita, Yogasutra, Hathayogaprdaipika, Gerandhasamhita, Sivasamhita, Sivasutra, Vijnanabhairavatantra, Veda, stb, de ezeken az ismerteken túl még több száz olyan szöveg van, ami nem jutott el hozzájuk, és talán ezek hiánya miatt is éreznek valami ürességet, vagy elakadást a szellemi útjukban.

Én azoknak kívánok segíteni, akik ezt az ürességet szeretnék kitölteni valami plusszal. Az "ellenzék" hányavetett próbálkozásainak ellenére, hála a Jó Istennek vannak olyanok, akik hálájukat fejezik ki a spirituális munkámért. Már értük megérte.

Mindig lesznek olyanok, akik megpróbálnak befeketíteni, és a szent tudást önfényezésre felhasználni, úgy beállítva azt, hogy én összezavarom az olvasókat, s közben maradnának ők tisztelettel...

S mikor hozzájuk fordulsz, meglepődsz, hogy miért kerül pénzbe náluk az, amit a Jó Isten ingyen adott, és ingyen megkaphatnád. A Felszabadulás nem érhető el pénzen vett dolgokkal. Aki így adja és kapja, mindkettő a Maayaa kötelékében ragad. Ez pedig karmikusan visszahat.

Te döntöd el, hogy mások megélhetését biztosítod ezzel, vagy azt adsz folytatólagosan, amit kapsz. Hidd el, ez így valóságos!