A Rudrākṣa

Írta : Agnisetu

Copyright © 2021 Minden jog fenntartva! A mű szerzője fenntart magának minden jogot ami mind a mű készítőjét törvényileg megilleti (sokszorosítás, forgalmazás, nyilvános helyen bemutatás stb.)


Az indiai nemzetiségű emberek többsége ismeri a Rudrākṣa gyöngyöket (vagy magokat), különösen azokat, amik erősen hajlamosak a szellemiség felemelésére. Sok zavar van azonban abban, hogy Rudrākṣa -t hogyan és mikor kell használni, milyen típust kell vásárolni és így tovább. Milyen színű Rudrākṣa gyöngyök a legjobbak? Hol lehet eredeti Rudrākṣa gyöngyöket szerezni? Milyen előnyökkel jár a Rudrākṣa viselése? Vannak-e negatív következményei, ha a Rudrākṣa gyöngyöket helytelenül használják? Említik-e Rudrākṣa-t valamilyen Upanishadban ?

Mindig is szerettem volna használni Rudraksha-t, de a többiekhez hasonlóan nekem sem volt elég információm az előnyökről és azok felhasználásáról. Nem tudtam, hogy viselhetem-e őket "helytelenül", és hogy Śiva vagy valamilyen más istenség haragra támadhat-e emiatt. Nem tudtam, hogy a nők viselhetik-e őket menstruációs ciklusokon keresztül. Nem tudtam, hogy viselhetik-e temetéseken, kedvező szertartásokon vagy szex közben. Röviden: nem tudtam semmit a Rudrākṣa-ról.

Mit is tettem ez ügyben? Nagyon komoly, önálló lelki keresésbe kezdtem, hogy mindent megtanuljak Rudrākṣaról. 2008-ban megkaptam az első felszentelt malamat az akkori tanítómtól, és beástam magam a védikus írásokba, később az évek során beszéltem gurukkal, és egy valós Rudrākṣa malat kaptam egy indiai brahmanától, felszentelve.

Egy barátom jóvoltából találtunk egy teljesen hiteles oldalt, ahonnan megrendeltünk egy Rudrākṣa malat (Amihez minden személyes adatomra szükség volt. Olyan ez a mala nekem, mint a személyigazolványom). Rishikesben egy ott élő Śaiva brahmana végezte a mala szentelésének szertartását, nevezetesen Saiva Rai. Soha nem felejtem el a látványt, mikor megkaptam; fenséges volt, és csodálatos, nyugtató energiát árasztott, amely nem hasonlított a Śivalinga kőéhez. Eksztatikus voltam és egyszerre nyugodt is, mivel Śiva különös áldásának tekintettem, hogy ilyen mély tapasztalatokat kaptam a Kali Yuga közepette. A tasakból kicsomagoltam az immár saját Rudrākṣa malam, felhelyeztem a szentélyembe és elvégeztem egy Rudra Abhisekhamot. Az utolsó néhány lépés között szerepelt a mala olajozása, olajmegőrzés céljából. A nyajba csak ezután helyeztem. Ez volt a Dhatri malam. Hogy ez mit is jelent?

Olvasd el ezt a dokumentumot, meg fogod látni.


Itt megosztom, mit tapasztaltam a Rudrākṣa spirituális rezgéseiről és felhasználásából, és mit mond a Rudrākṣajabala Upanishad. Kihasználhatja e szent gyöngyöket, és ki élvezheti viselésének teljes lelki előnyeit.

Fogadd sok szeretettel Kālagni Rudra úr áldását.

Har har Mahadev!Rudrākṣa istenisége az ősi szent szanszkrit szövegekben

A Rudrākṣa az egyik legfontosabb dolog az Úr Śiva bhaktái számára . A Rudrākṣa szó jelentése: Az Úr Rudra szeme (Rudrākṣa- rudra +ākṣa). A Rudrākṣa gyöngyök bizonyítottan nagyon jó hatással vannak arra, aki hordja őket, és szellemileg igen jelentős pozitív változást ér el. Aki elolvassa, vagy meghallgatja a Rudrākṣa dicsőségéről szóló szavakat a Śivamahāpūrāna-ban, azt még nem menti meg bűneitől ez a cselekedet. Legyen az tudós, vagy filozófus, vagy misztikus mágiával rendelkező fakír, a bűnei megmaradnak, ha csak hallomásból ismeri a Rudrākṣa dicsőségét. Ám aki viseli a Rudrākṣa -t saját testén, az lehet akár analfabéta is, mégis felszabadul a bűnei alól. A Rudrākṣa képes megszabadítani minden bűntől. Mert Śiva erejét (śakti) hordozza. Ezen kívül, a Megvilágosodás Misztériuma rejlik benne. A Rudrākṣa mély szimbólumként képes szellemi dimenziókaput nyitni nekünk a Magasabb világok felé.

Rudra Szeme mindent lát. Elrejtőzni képtelenség előle. Ezért minden bűn, minden gonoszság ami a sötétségben tenyészik, egyszer napvilágra kerül, és meglátszik a teremtmények mezítelensége. Akkor lesz rettegés és sírás, mert a Fény átvilágít minden titkos vágyat, minden egoista (āsmita) törekvéscsírát. Akit Rudra bűnösnek talál, kíméletlenül ítéletében részesíti. Nem hordhat Rudrākṣa -t magán az, aki nem fogadja el Śivát Isteneként. Isten nevét az hiába venné fel. Visszaélést követne el. Aki a Rudrākṣa -tól várja a megszabadulást, annak tisztelnie kell Śiva-Rudrát, hiszen az áldást Śiva adja (anugraha), nem a jelkép. Vannak, akik a Rudrākṣa -t rubin, kristály, ezüst, arany, lazur bevonattal látják el, és ékszerként használják. Ez a tisztelet rendben is van, ha elismerik Śiva-Rudrát Istenüknek. Ám ha csak külsőséges díszt látnak benne, akkor bálványimádókká alacsonyodnak, ami szörnyű megsértése a Szentségnek. Aki odaadó tisztelettel viseli a Rudrākṣa -t, az olyan mintha a Napot viselné magán. A sötétség nem tudja soha megközeliteni a Napot. Az az odaadó személy ezért soha nem lehet sötétségben. Śiva Misztikus Fénye elűzi a sötétséget. Aki a Rudrākṣa -t hordja, attól eltávoznak a bűnök is. Mert Śiva Kegye (śaktipāta) teljes feloldozást ad.

Az ősi szentírások közül megemlíthetjük a Candra-jñāna Āgamát a Rudra-Yamala Tantrából, és a Rudrākṣajabala Upanishad-ot a Sama Veda-ból- ez utóbbi a 108 Upanishad egyike. Az Ajurvéda saját forrásokkal rendelkezik, amely megemlíti, hogy a Rudrākṣa fa egyes részeit a különböző betegségek elleni gyógymódként használják, párhúzamosan a Rudrākṣa-gyöngyök viselésével. A Rudrākṣa egyensúlyban tartja mind a 3 doshát , ezzel erősítve a testet és az elmét -, ami utóbbi sokkal nyugodtabbá és kiegyensúlyozottá válik általa. A továbbiakban olvasható néhány lefordított magyar nyelvű szövegrészem, amiket most közzé is teszek.

Néhány Rudrākṣa-nak szentelt modern mű (az INTACH kutatása szerint) leírásaiban olvashatunk arról, hogy Észak-India Himalájában több ezer Rudrākṣa fát ültettek, illetve a Hawkai Rudrākṣa erdőben is találhatunk, ahol a legidősebb fát Satguru Sivaya Subramuniyaswami ültette 1984-ben.

Egy 1998-ból származó kutatás leírja a Rudrākṣa gyümölcsének jelentős kék színét. Ez azért érdekes, mert más területeken a Rudrākṣa gyümölcsei zöldek.

Śiva hívei szerte a világban Rudrākṣa gyöngyöket hordanak. Kevesen tudják, de a Śaivizmusban kasztok szerinti Rudrākṣa-k találhatóak, ezért a Brahminok, Kshatriyak, Vaishyak és Sūdra-k különböző színű és "arcú" (mukhi) gyöngyöket viselnek.


A fehér Rudrākṣa a brahmin kaszthoz tartozik. Ritkán áll rendelkezésre.

A vörös, mézszínű Rudrākṣa -k a Kshatriya kasztból származik.

A tamarind magszínű Rudrākṣa -k a vaishya kaszthoz kapcsolódnak, 

a feketék pedig a sūdra kasztba.


Öt-tizenhat arcú Rudrākṣa érhető el általában. Tejbe és vízbe helyezve fürdetik vagy szentelik a Rudrākṣa -t. A könnyű vagy gyengéd Rudrākṣa -kat nem hordják, azokat japa-ra alkalmazzák. Ha egy Rudrākṣa magot rézkanál alá helyezünk, és ha rézlemezt tartunk alatta, akkor forogni kezd, ami azt jelenti, hogy jó minőségű, ha úgy forog, mint egy sāligrama [ Viṣṇu diszkosza ] . Ez a valódi és tiszta mag, amely gazdagságot és jólétet eredményez. Ha a Rudrākṣa az óramutató járásával ellentétes irányban forog, akkor szegénységet hoz. Tehát a háztartásoknak nem szabad használniuk őket. Ha a háztartások mégis használják, akkor olyan rossz hatásokat kell elviselniük, mint a feleség halála, a család feloszlatása és a családról való lemondás történik. Az aszkéták azonban használhatják őket.

Kālāgni Rudra elmondta, hogy a brahminoknak fehér Rudrākṣa -kat kell használniuk, a Kshatriya-knak piros Rudrākṣa -kat, a vaisha-knak világossárga Rudrākṣa -kat, míg a sūdráknak fekete Rudrākṣa -kat. Akkor kedvező eredményeket érnek el, bűneiket megsemmisítik, és minden vágyuk teljesül.

Különböző számú aspektusú (vagy arcú - "mukhi" ) Rudrākṣa -k különlegességei a következők:


Az egyarcú Rudrākṣa Shiva formája;

A kétarcú Rudrākṣa Ardhanārīswara formája;

A háromarcú Rudrākṣa az Agni alakja;

A négyarcú Rudrākṣa Brahma formája;

Az ötarcú Rudrākṣa a Rudra kālāgni alakja;

A hatarcú Rudrākṣa Kārtikeya alakja;

A hétarcú Rudrākṣa Manmadha formája;

A nyolcarcú Rudrākṣa Rudra Bhairava alakja;

Kilencarcú Rudrākṣa az ős bölcs Kapila formája. Nehéz megszerezni.

/A kilencarcú Rudrākṣa -ban kilenc olyan erő van beágyazva, amelyeket vidya-śaktinak, jñāna-śaktinak, kriya-śaktinak, sānta-śaktinak, vāma-śaktiknak, jyestha-śaktinak, rūdra-śaktiknak, anga-śaktiknak és pasyantinoknak neveznek. Ezért a kilencarcú Rudrākṣa a Dharma Devata formája./

A tízarcú Rudrākṣa az Úr Viṣṇu alakja;

A tizenegy arcú Rudrākṣa valóban Rudra formája;

A tizenkét arcú Rudrākṣa a tizenkét Āditya alakja.

Ily módon szoros kapcsolat van a Rudrākṣa -k és az istenségek különböző formái között.


Srīpāda Srīvallabha tudatformáján belül Ganesha természete helyezkedik el, aki a ragaszkodó és elszakadó csapatok ura. Ezért Ő a harminchárom istenség isteni megszemélyesítője. Nem csak az. Az Ő akarata nélkül ebben a Teremtésben még egyetlen atom vagy molekula sem mozoghat vagy keveredhet. Ő felelős minden mozdulatért. Ő okozz minden okot. Viṣṇu néven jelenik meg azok előtt, akik őt Śivának tekintik. Śivának érzik azok, akik Viṣṇunak tartják. Akkor jelenik meg valódi formájában, amikor kiküszöböljük a spekulatív természetet az elménkben és átadjuk magunkat neki.

A Rudrākṣa arcokról (mukhi) a Rudrākṣajabala Upanishad beszél részleteiben.
A Rudrākṣajabala Upanishad


1. Bölcs Bhusunda (Sanatkumara) megkérdezte az Úr Kālagni Rudrától: "Mi az eredete a Rudrākṣa magoknak, és milyen következményekkel jár ezek viselése?"

2. Az Úr Kālagni Rudra így válaszolt:

3. "Amikor a Tripura démonainak elpusztítása érdekében lehunytam a szemem, könnyek hullottak róluk a földre, és mindenki javára Rudrākṣakká váltak."

4. "A nevük puszta kimondása (ti. a Rudrākṣa arcok) azzal az előnnyel jár, hogy 10 tehén ajándékozásának hatását eredményezi. Tapintásuk és használatuk az említett hatás kétszeresét nyújtja. Ennél magasztosabb dicséretet nem mondhatok. "

5. Bölcs Bhusunda megkérdezte: "Honnan származnak Rudrākṣa-k? Mi a nevük? Hogyan kell viselniük a férfiaknak? Hány arcuk (muki)van? Milyen mantrákat kell kántálni a Rudrākṣa használatakor?

6. Az Úr Kālagni Rudra így válaszolt: "Ezer isteni évre lehunytam a szemem. Csukott szemeimből könnyek hullottak a földre. Ezek a cseppek lettek a növényvilág nagy Rudrākṣa fái a híveim megáldása céljából. "

7. "A Rudrākṣa viselése eltávolítja a bhakták nappal és éjszaka elkövetett bűneit. Tapintása egy évszázadi erényt eredményez, és kezelése egy millót. Az ember általi viselése tíz millió erényt eredményez, japa (kántálás) gyöngyök viselése és készítése százmillió erényt eredményez. "

8. " A legjobbak azok a Rudrākṣa magok, amelyek akkora méretűek, mint a Dhatri (ringló, szilva) gyümölcsök. A bölcsek szerint a badari (csipke) gyümölcs nagyságú, a Rudrākṣa magvak közül a második legjobbnak számítanak. A harmadik legjobb mag a bengáli gram (mogyoró) nagysága. Így vannak az utasításaim is.

9. "Śiva parancsára a fák négy osztályban nőttek ki a földből, nevezetesen Brahmana, Kshatriya, Vaisya és Sudra, és mindegyik típus a rendjébe tartozó Rudrākṣa -t hordoz."

10. "A fehér Rudrākṣa magokat a Brahmanák, a vöröseket a Kshatriyák, a sárgákat a Vaisyák, és a feketét a Sudrák. A magokat a kasztoknak megfelelően kell viselniük. "

11. "Az ideális gyöngy az, ami jó (kerek) alakú, nagy méretű és tövises. Hatféle fajtát kell elutasítanunk, nevezetesen azokat, amelyeket a férgek károsítanak, eltörtek, tövis nélkül vannak, betegek, üreges hangot produkálnak vagy nem megfelelő alakúak. "

12. "A Rudrākṣa legjobb típusa az, amelyen természetes lyuk van. Az, amelynek az ember által készített lyuk van, másodlagos minőségű. "

13. "A bölcseknek testét és végtagjait jól formázott és jó méretű gyöngyfüzér ékesítse, fehér selyem- vagy pamutfonalra felfűzve."

14. "A legjobb az a gyöngy, amelyben arany színű vonal keletkezik a mukikban, ha dörzsölő kővel szemben tesztelik, és ezt a Siva szerzetesi viseljék."

15. "A sadhunak gyetlen Rudrākṣa -t kell viselni a hajában, 300-at a fején. Készítsen egy koszorút a nyakához 36-ból, 16-ból mindkét karra és 12-ből minden csuklóra. 500-at kell viselnie a vállán. Egy 108-as füzért kell készíteni a szent szál (Yajnopavita) formájában. "

16. "Fel kell függesztenie a vállára egy két vagy három, öt vagy hét körből álló gyöngyfüzért. Ugyanezt viselheti a fején, a fülén, a nyakán, a karján, a csuklóján és a vállán, mint a szent fonalat. Különösen a dereka körül kell viselnie.

17. "Mindig Rudrākṣa -t kell viselnie, függetlenül attól, hogy alszik vagy eszik."

18. "A 300-as viselése a legkevesebbnek mondható; 500 a rendes és 1000 a legjobb. "

19. "Viselnie kell a koronán, az" Isana "mantrát kántálva; vállán Tatpurusha '; a nyakán és a szívén 'Aghora'. Mondja el az Aghora Bija Mantrát, miközben ráteszi a csuklójára. A Vyomavyapi mantrát kántálva derekán 50-es koszorút kell viselnie. Az érzékszervekkel kapcsolatos helyeken öt vagy hét gyöngyből álló füzért viselnjen, a Panchabrahmant és annak kiegészítő mantráját énekelve. "

20. A bölcs Bhusunda ezután az Úr Kālagni Rudra-hoz fordult: "Mesélj nekem a Rudrākṣa -k különféle fajtáiról, azok természetéről, viselésük eredményéről, valamint a különböző arcukról (mukhi). Mesélj nekem azokról, amelyek kiűzik a gonoszokat, és azokról, amelyek a kívánt tárgyakat adják. "

21. Az Úr Kālagni Rudra válaszolt: "A következő a Sloka ezekre vonatkozik".

22. "Az egyarcú Rudrākṣa képviseli a Legfelsőbb Valóságot. Aki teljes ellenőrzött érzékekkel viseli, az összeolvad a Legfelsőbb Valósággal. "

23. "A kétarcú, ó, a legjobb bölcs, Ardhanarisvarát (Śivaśakti egyesített formáját) képviseli. A yogi eme gyöngy viselésével éri el Ardhanarisvara kegyelmét . "

24. "A háromarcú gyöngy a három szent tüzet ábrázolja. Agni, a tűzisten megelégszik azzal, aki ezt viseli. "

25. "A négyarcú Rudrākṣa a négyarcú istent képviseli, amely Brahma. Brahma mindig örül annak, aki ezt viseli. "

26. "Az öt-arcú Rudrākṣa jelentése Panchabrahman , az öt-arcú formájában Śiva ( Sadyojata Isana ). Ennek a gyöngynek a viselője eléri Panchabrahman kegyelmét, és megszabadítja a tudatlanság bűnétől. "

27. "A hatarcú Rudrākṣa vezető istensége Kartikeya (Muruga) /Ganesha testvére/. Ennek a Rudrākṣa viselőjének nagy gazdagság és nagyon jó egészség lesz az erénye. A bölcseknek viselniük kell az értelem fényességének megszerzéséhez. "

28. "A hétarcú Rudrākṣa a Saptamatrikák (hét anyaistennő vagy deva śakti ) a vezető istensége. Ennek a Rudrākṣa viselőjének a tudás-akarat-tett hármasának ereje lesz erénye. Testi és mentális tisztasággal áldja meg viselőjét. "

29. "A nyolcarcú Rudrākṣa istenségei az Ashtamatrikák, valamint Ganga istennő. A természet nyolcszoros formáját (az öt elem plusz elme, ego és anyag) a nyolc Vasu néven is képviseli. Ennek a gyöngynek a viselője el fogja érni a fenti istenek és istennők kegyelmét, és igaz természetűvé válik. "

30. "A kilencarcú Rudrākṣa vezető istenségei a kilenc Śakti. A puszta viselésével a yogi eléri a kilenc Śakti képességét. "

31. "A tízarcú Rudrākṣa a Yama tíz formáját képviseli. Már a puszta nézése is csökkenti a bűnöket - ehhez nem fér kétség. "

32. "A tizenegy arcú Rudrākṣa a Rudra tizenegy formájának vezető Istensége. A bölcsek eme gyöngyök viselésével az istenség örök boldogságát tapasztalják meg. "

33. "A tizenkét arcú Rudrākṣa képviseli Maha Visnut és a tizenkét Adityát (ős bölcset)is. Ennek viselője az Úr kegyelmi állapotába réved. "

34. "A tizenhárom arcú Rudrākṣa istensége Kamadeva. Viselője eléri Kamadeva kegyelmét abban, hogy minden vágya teljesüljön. "

35. "A tizennégy arcú Rudrākṣa az, amely Rudra (Śiva ugra formája) szeméből származik. Jó egészséggel áldja meg viselőjét, és eltávolítja az összes betegség meglétét. "

36. "Annak a brahmanának, aki Śiva imádója és a Rudrākṣa-t viseli (ti. a négy mukhis Rudrākṣa-t), kerülnie kell a tiltott ételeket, például a szeszes italokat, a vaddisznó húsát, a hagymát és a fokhagymát."

37. "A Rudrākṣa -k viselésével a napfogyatkozások, Vishusankranti ( Mina vége és Mesha Masa kezdete ), az újhold, a telihold és más ilyen kedvező napok alatt minden ember megszabadul minden bűntől."

38. "A Rudrākṣa fa gyökere Brahma, rostja Visnu, a teteje Rudra és a gyümölcsök mind a Dévák."

39. A bölcs Sanatkumara (Bhusunda) megkérdezte Kālagni Rudra urat: "Uram! Mond el nekem a Rudrākṣa gyöngy viselésének szabályait." - Eközben Nidagha, Jadabharata, Dattatreya, Katyayana, Bharadvaja, Kapila, Vasishtha és Pippalada is mind az Úr Kālagni Rudra lótusz lába elé jöttek. "

40. Az Úr Kālagni Rudra megkérdezte tőlük: "Miért jöttetek ide?"

41. Azt válaszolták: "Szeretnénk hallani a Rudrākṣa gyöngy viselésének szabályait."

42. Az Úr Kālagni Rudra azt mondta: "Rudra szeméből a Rudrākṣa -k jöttek elő. Sadasiva (Rudra) becsukta a pusztitás szemét, és abból a szemből gördültek le a Rudrākṣa -k. "

43. "A"Rudrākṣa"név (ti. a mukhi-khoz tartozó mantrák) puszta kimondása 10 jótékonysági tehén lelki hasznát hozza. A Rudrākṣa -knak annyi erényük van, mint a fényes Bhasmának. "

44. "A Rudrākṣa-val történő kezelés és puszta viselése megszerezhet 2000 jótékonysági tehén lelki hasznát. A Rudrākṣa viselése a fülcimpákon 11 000 tehén jótékony hatását szolgálja, és viselője eléri a Rudra tizenegy formájának lelki állapotát. A Rudrākṣa fejen történő viselése jótékonysági célból egy tehén hasznát hozza elő. Az emberi test összes helye közül a fülcimpán lévő gyöngy viselésének előnyei meghaladják a beszédet "- válaszolta az Úr.

45. "Aki naponta tanulmányozza ezt az Upanishadot, függetlenül attól, hogy fiú vagy ifjú, nagyszerűvé válik. Megszerzi az áldásokat, hogy univerzális guruvá és a mantrák tanárává váljon."

46. ​​" Tűzáldozatot ( homa ) és imádatot ( puja vagy archana ) kell végeznie, miközben ezt az Upanisadot elmondják ."

47. "A yogi egyetlen lelki tanítómestertől vagy Gurutól kapott Rudrākṣa -t viseljen a nyakán, a jobb karjába vagy a hajcsomójába nem kötheti. Ezt a Rudrākṣa -t Mrityutarakának vagy "a halál keresztezőjének" (a haláltól való felszabadulásnak) hívják . "

48. "Még a hét kontinens által körülvett Föld ajándéka sem elegendő ahhoz, hogy dakshinát (lelki ajándékot) adjon annak a Gurunak. A tehén ajándéka, amelyet őszintén adtak annak a Gurunak, lelki adományként megfelelő. "

49. "Egy Brahmana, aki ezt az esti Upanisadot szavalja, megtisztítja a nap folyamán elkövetett bűnöktől. A déli felolvasás megszünteti a hat születés során elkövetett bűnt. Ennek az Upanishadnak a reggeli és esti tanulmányozása eltávolítja a sok születés során felhalmozódott bűnöket; ez a cselekvés hatezernyi Gayatri Mantra japa (kántálás) lelki hasznát hozza elő. Megtisztítja magát egy Brahmana megölésének, a szeszes ital kóstolásának, az aranylopásnak és a guru feleségével való közösülésnek a bűnétől is. "

50. "Megkapja annak előnyét, hogy minden vízben fürdőzve szent folyamként érje a testét. Megszabadul az elesett és elrontott emberekkel való kapcsolat bűne alól. Ő lesz a nemzetség 100 000 nemzedékének megszentelője, és eléri Śiva lelki állapotát (Sayujya). Soha nem tér vissza ebbe a világba, soha nem tér vissza. Om, ez az igazság.

~ Így fejeződik be a Rudrākṣajabala Upanishad.
A Rudrākṣa nagysága 


Skanda-Puranától

A Rudrākṣa dicsőségének puszta hallása vagy olvasása elűzheti bárki bűneit. Legyen elkötelezett vagy sem, tudós vagy írástudatlan, bárki legyen is az, aki a Rudrākṣa -t viseli, biztosan megszabadul minden rossz cselekedettől. A bölcsek ezt Mahavratának hívják.

Aki tiszta szívű és alázatos, és megfelelő módon feldíszíti magát és a szentélyét ezer Rudrākṣával, az összes isteni kegyelmet megkapja. Ha ezer Rudrākṣat nem is lehet viselni, de tizenhatot egészen biztosan; egy a fej tetején, mindkét kézen 12, a nyakon 32, a fülnél pedig 6-ot. Aki a Rudrākṣa-t viseli, azt mások imádják, mintha ő maga Rudra lenne.

Aki gyöngyöt, rubint, kristályokat, ezüstöt, aranyat, vaiduryam követ visel, Rudrākṣa - ez a személy Rudra!

Annak, aki az Úr Rudra formáját viseli - a Rudrākṣa-t -, a bűn nem közeledik felé, mivel a sötétség nem tudja megközelíteni a Napot. A Japa-mantra kántálása a Rudrākṣa-malán korlátlan érdemeket fog szerezni. Az e nélkül végzett japa csak a maga dicsőségének erejéig adja a gyümölcsöt. Ha az ember még egyetlen Rudrākṣat sem visel, akkor annak a személynek az élete elveszik, hasonlóan azzal, aki nem visel Szent Hamut (Bhasma). Az a bölcs, aki a Rudrākṣa-t fürdés közben a tenyerén tartja, megkapja a Ganga-folyó fürdőzésének előnyeit - nincsenek benne kétségek. Az ilyenRudrākṣa, ​​még ha csak egy gyöngyöt is visel, eltünteti az illetőt a sok korábbi születés során elkövetett bűneit. Aki megszentelt Rudrākṣa-t kap, az a Śiva Linga kenetének előnyét élvezi. Egy, öt és tizennégy szembenéző (mukhi) Rudrākṣa imádnivaló az egész világon.Shlokák a Śiva Maha-Puranából a Rudrākṣa-ról


SHIVA UVACHA:

Divya varsha sahasram tu chakshurunmelitmaya paschanmakulakshihyah patita jalbindava

- "Ezer isteni évig hunytam be a szemem, majd könnycseppek hullottak alá a szememből."

Tatrashirubindto jata maharudraksha vriskshkah mamagyayamahasen sarvesham hitkamyaya

- Azok a könnycseppek, amelyek a szememről hullottak alá, Maha Rudraksha faként születtek az én parancsomra, mindenki javára. "Srimad-Devi-Bhagavata, 11. fejezet, VII khanda

Narad Muni:

Narayan (Isten Visnu), tudom, hogy a Rudrākṣa gyöngyöknek milyen nagyságát mondtad, de a Rudrākṣa hogyan jött erre a földre és hogyan tisztelték meg?

Narayan azt mondta:

- Ó, gyermek! Pontosan ezt a kérdést tette fel Kartikeya, Rudra hat arcú fia, aki Kailashban lakik. Amit Rudra válaszolt, azt én most elmondom neked, figyelj:

- Rudra Deva beszélt:

Ó, gyermekem, Kartikeya, röviden kitérek a Rudrākṣa gyöngyök nagyságának titkos okára. Az év napjai között volt egy Tripura nevű ördög, akit senki sem tudott legyőzni. Brahma, Visnu és más dévák kérésére az Aghora nevű isteni Nagy fegyvert szemléltem, amely gyönyörű, szörnyű és magában foglalja az összes déva erejét, hogy elpusztítsa őt. Elképzelhetetlen volt. Tűz lángolt belőle. Ennek során a teljes isteni éven át ébren maradtam, szemhéjaim tágra nyíltak, és elmélkedve gondoltam az Aghora fegyverre, amely minden akadály elpusztítója, amellyel Tripura megölése hatással lehet, és a dévák gondjai elhárulhatnak. Ott a szemem lehúnytam, és a könnycseppek legördültek a szememből.

Ó, Kartikeya fiam, azokból a könnycseppekből, amelyek a szememből kijöttek, Rudrākṣa nagy fája született, az egész dévák és az emberiség jóléte érdekében.

Ez a Rudrākṣa gyöngy huszonnyolcféle. A napot szimbolizáló Surya Netramból (jobb szemem) tizenkét fajta származik, a bal szemem pedig a holdat (a soma netra) amiből tizenhatféle. Ó, intelligens! Bárhol is van hit vagy odaadás emellett vagy anélkül, ez a nagy Rudrākṣa megszabadít mindenkit a bűntől; vallási érdeme kimeríthetetlen.

Ettől kezdve a Rudrākṣa -fát Gauda földön termesztették, az Úr Śiva kedvenc helyén, a nagy Himalája övtől kezdve Délkelet-Ázsiáig. Bár számos országban termesztik, például Nepálban, Indiában, Barmában, Bhutánban, Indonéziában, főleg Nepálban honos. Azóta, hogy Śiva megáldotta a híveit, ezeket a Rudrākṣa gyöngyöket négy varnának adták: Brahmanáknak, Ksatriyaknak, Vaisyaknak és Sudraknak; színekben - fehér, vörös, sárga, fekete színnel. Bármelyik varnaban élő ember, férfi, nő, gyermek bármilyen színű Rudrākṣa-t viseljen is, megszabadul a bűnöktől és a szenvedéstől, és áldást kaphat minden Istentől.Hogyan lehet megtudni, hogy a Rudrākṣa -gyöngyök valódiak-e?

Nem nehéz megkülönböztetni a valódi Rudrākṣa gyöngyöket (vagy magokat) a hamisaktól, ha tudod, mire kell figyelni. A biztos módszernek természetesen a legjobb módja az, ha friss Rudrākṣa gyümölcsöket szerzel, és magad hozod ki belőlük a magokat. Ha azonban úgy döntesz, hogy Rudrākṣa magokat vagy malat vásárolsz (vagy valakitől kapsz), akkor azt javaslom olvasd el az alábbi lépéseket, hogy megtudd, hogyan lehet megkülönböztetni az eredeti magokat a hamisítványoktól.

Megjegyzés: Ne feledd, hogy a Rudrākṣa magokat nem szabad kémiai úton kezelni, melegíteni, festeni vagy fertőtleníteni, mivel ezek károsítják a magok finom szellemi rezgéseit.


Íme néhány pont, ami alapján megtudhatjuk, hogy valódi-e:


1. Súly. Az igazi Rudrākṣa magvak nehezebbnek annál, mint amilyennek látszanak. A mag súlya a magra összpontosul. Forgasd körbe a tenyeredben, és érezni fogod ezt. A fából faragott vagy műanyagból készített hamis gyöngyök könnyűek és nincs észrevehető magtömege.

2. Vízbe süllyednek. Az eredeti Rudrākṣa gyöngyök a vízben mindig elsüllyednek. Ha lebegnek, akkor valószínűleg hamisak. Ritka körülmények között valódi, erős vegyszerekkel kezelt gyöngyök is lebeghetnek (ennek oka a vegyi anyagok által okozott kár; a legjobb, ha nem használod ezeket a gyöngyöket).

3. Hajszerű szálak. Nézd meg nagyon alaposan a Rudrākṣa magjait. Az eredeti Rudrākṣa gyöngyöknek "tüskés" felülete van, és a tövisek között látni lehet néhány hajszerű szálat. Ezek a friss gyümölcs szárított pépjéből származnak. Ritkán fordul elő, hogy bárki képes teljesen lemosni a pépet a magról, így ha a mag túl "tiszta "nak tűnik, akár még hamis is lehet.

4. Szín . A Rudrākṣa-k természetesen krémes-fehér, sárga, sötétvörös és fekete színben vannak. Ne feledd, hogy a szárítás sötétíti a magokat, ezért természetes, hogy a sötét arany, a sötétbarna, a vörösesbarna és a barna-fekete árnyalatokat láthatod rajta. Óvakodj a furcsa vagy élénk színektől, mint például a chili piros, narancs és lila. A mag lehet eredeti, de festékkel vagy lakkal bevont.

5. Sekély barázdák és "vaskos" tövisek. A Rudrākṣa egyedisége elsősorban a felszíni tövisek kialakulásában rejlik. Ezek általában rendben vannak, de szabálytalan módon, ami nagyon megnehezíti az emberi kéz reprodukcióját (faragással). Használd az ítélőképességed, amikor erről van szó; a természetes töviseket szinte lehetetlen tökéletesen lemásolni.

5. Alak. A Rudrākṣa magok nem mindig kerekek, különösen az ötnél több arcúak (mukhi), de a magok általában kerek-ovális alakúak. Ismerkedj meg a Bhadraksha magokkal, így felismerheted a különbséget (a Bhadraksha magokat nem szabad viselni, mivel nincsenek megfelelő lelki rezgéseik).

6. Energia és rezgés. Néhány ember elég érzékeny ahhoz, hogy érezze a Rudrākṣa magok által kibocsátott spirituális energiát és rezgéseket. Próbálj meditálni a tenyéren lévő maggal (vagy malaval). A Rudrākṣa magok pozitív, földelő, komoly rezgéseket sugároznak. Az energiát belső impulzusnak érezheted. Mélyebb spirituális gyakorlással érezni fogod ezeket a rezgéseket.

7. Arcok száma (mukhi). A kereskedelemben értékesített legdrágább Rudrākṣa gyöngyök közé tartozik az egyarcú ( ekmukhi ) és bizonyos más típusok, amelyeket az eladók "ritkának" tartanak . Tartsd szem előtt a következőket: az egyarcú Rudrākṣa magok rendkívül ritkák, ezért nagy az esélye annak, hogy szakszerűen készített hamis magot veszel magadnak. Maguk a Rudrākṣa fák nem túl gyakoriak manapság, és a legtöbb fa az ötarcú magokat teremti. Minél több arca van egy gyöngynek, annál nagyobb az esélye annak, hogy becsapossá váljon. Különben is, ha elolvastad az Upanishadot, még a gyakoribb magok (három-kilenc arc) is nagy lelki áldásokat és kegyelmet adnak, akkor miért kockáztatnál? Az úgynevezett "Rudrākṣa-szakértőkről" ismert, hogy fémdarabokat helyeznek hamis magokba, hogy mágnesekkel, rézzel stb. Reagáljanak. Ez a Kali Yuga, a tamaszikus értékek és a korrupció kora, ezért légy óvatos, amikor döntéseket hozol, és vigyázz az állításokra, amelyek túl jók ahhoz, hogy igazak legyenek.