Amṛtabīndu-upanīsād

Fordította : Agnisetu

Copyright © 2021 Minden jog fenntartva! A mű szerzője fenntart magának minden jogot ami mind a mű készítőjét törvényileg megilleti (sokszorosítás, forgalmazás, nyilvános helyen bemutatás stb.)oṃ saha nāvavatu saha nau bhunaktu saha vīryaṃkaravāvahai । tejasvināvadhītamastu mā vidviṣāvahai ॥

oṃ śāntiḥ śāntiḥśāntiḥ । hariḥ oṃ ॥


Legyen! Az védelmezzen mindkettőnket; Az tápláljon áldásával mindkettőnket।

Hogy Egységes erővel munkálkodjunk,

És szakadatlan tanuljuk a felemelkedést. A Viszály kerüljön el ॥

Legyen! Béke! Béke! Béke!

Békesség legyen!mano hi dvividhaṃ proktaṃśuddhaṃcāśuddhameva ca । aśuddhaṃ kāmasaṃkalpaṃśuddhaṃkāmavivarjitam ॥ 1॥

 • Az elme főleg kétféle, tiszta és tisztátalan. Ami a vágy gondolatához kapcsolódik, az a tisztátalan, míg a vágy nélküli az a tiszta.


mana eva manuṣyāṇāṃkāraṇaṃbandhamokṣayoḥ । bandhāya viṣayāsaktaṃmuktyai nirviṣayaṃsmṛtam ॥ 2॥

 • A férfiak számára egyedül az elméjük okozza a rabságot és a felszabadulást. Az érzék-tárgyakhoz kötődő elme rabsághoz vezet, míg az érzék-objektumoktól elhatárolódott, felszabaduláshoz.


yato nirviṣayasyāsya manaso muktiriṣyate । ato nirviṣayaṃnityaṃmanaḥkāryaṃmumukṣuṇā ॥ 3॥

 • Mivel a felszabadulás annak az elmének az előfeltétele, hogy nincs érzék iránti vágy az érzékek iránt, ezért a törekvőnek elméjét mindig szabaddá kell tennie minden anyagi tárgy utáni vágyakozástól.


nirastaviṣayāsaṅgaṃsaṃniruddhaṃmano hṛdi । yadā''yātyātmano bhāvaṃtadā tatparamaṃpadam ॥ 4॥

 • Amikor a tárgyak iránti vágyaktól megszabadult és a szívbe irányított elme eléri az Āṭmā valóságát, akkor a Legfelsőbb Ülésben van. Amíg a szívbe fellépve tartózkodik, addig az elmét ellenőrizni kell. Ehhez kell (igaz) bölcsesség.


tāvadeva niroddhavyaṃyāvadhṛdi gataṃkṣayam । etajjñānaṃ ca dhyānaṃca śeṣo nyāyaśca vistaraḥ ॥ 5॥

 • Az elmét folyamatosan ki kell tartani, amíg összeolvad szívben. Ez a Jñāna (megvalósítás) és ez a Dhyāna (meditáció). Más módszerek csak hosszúak vagy unalmasak.


naiva cintyaṃna cācintyaṃna cintyaṃcintyameva ca । pakṣapātavinirmuktaṃbrahma sampadyate tadā ॥ 6॥

 • A Brahman egyáltalán nem olyan, amelyre gondolni lehet. De nem is olyan, amelyre nem lehetne gondolni. Nem az elmén kívül van, és még csak nem is kellemetlen annak. Elmélkedj a vágy és érzékek formáinak forrásán, az örökké megnyilvánuló és rejtekező legfelsőbb Önmagán, aztán eléred a részrehajlástól mentes Brahmant. Azt a Brahmant, amely teljesen szabad.


svareṇa saṃdhayedyogamasvaraṃbhāvayetparam । asvareṇānubhāvena nābhāvo bhāva iṣyate ॥ 7॥

 • A yogát Swarához kell társítani (hang aspektus). (Brahman) Swara nélkül kell meditálni. Azzal, hogy Swara nélkül meditálunk Brahmanon, az nem válhat nem létezővé. Egy ilyen Brahman résztelen, díszes és nyugodt (vagyis mentális cselekvéstől mentes). Aki "Én" -nek ismeri azt, biztosan eléri a Brahmant. Az Om-val való meditáció ez utóbbi formájának megvalósításáról a nem-kettős elképzelés entitásaként valósul meg.


tadeva niṣkalaṃ brahma nirvikalpaṃ nirañjanam । tadbrahmāhamiti jñātvā brahma sampadyate dhruvam ॥ 8॥

 • Egy bölcs ember tudja, egyedül Brahman az ok nélkül, gondolatnélküli, kezdetnélküli és szennyeződés nélküli. Az "Én vagyok Az ( Brahman )" felismerése megváltoztathatatlanná válik Brahmanban.


nirvikalpamanantaṃ ca hetudṛṣṭāntavarjitam । aprameyamanādiṃ ca yajjñātvā mucyate budhaḥ ॥ 9॥

 • Brahman kétségtelenül végtelen, ésszerűségen és hasonlaton felüli, minden bizonyításon és ok nélküli okon túl Van. A megvilágosodott számára ez az Igazság.


na nirodho na cotpattirna baddho na ca sādhakaḥ । na mumukṣurna vai mukta2 ityeṣā paramārthatā ॥ 10॥

 • A legmagasabb Igazság megvalósítója tudja, "sem az elme, sem játéka nincsen", "egyik sem vagyok, és nem vagyok megkötözve, sem imádó, sem kereső nem vagyok, még a felszabadulás után vágyó nem vagyok, sem az, aki elérte a felszabadulást ".


eka evātmā mantavyo jāgratsvapnasuṣuptiṣu । sthānatrayavyatītasya punarjanma na vidyate ॥ 11॥

 • Az ātmā a három tudatállapot mindegyikével azonos ( ébrenlét, álom és mélyalvás ), és egyidejűleg jelen van mindegyikében is. Nincs újjászületése annak, aki meghaladja a három állapotot.


eka eva hi bhūtātmā bhūte bhūte vyavasthitaḥ । ekadhā bahudhā caiva dṛśyate jalacandravat ॥ 12॥

 • Az egyetlen Bhūṭāṭmā ( egyetemes lélek ) minden lényben jelen van. Mint a hold, ahogy tükröződik a vízben, úgy jelenik meg mindenhol Brahman, mint Egy és megannyi részen.


ghaṭasaṃvṛtamākāśaṃ nīyamāno ghaṭe yathā । ghaṭo nīyeta nākāśaḥ tadvajjīvo nabhopamaḥ ॥ 13॥

 • Amíg egy edényt visznek (egyik helyről a másikra), a benne lévő Ākāś (éter) (vele együtt) nem kerül hordozásra. Mivel egyedül az edényt hordják, a Jīva (a testen belül) hasonlítható az Ākāś-hoz.


ghaṭavadvividhākāraṃ bhidyamānaṃ punaḥ punaḥ । tadbhede na ca jānāti sa jānāti ca nityaśaḥ ॥ 14॥

 • A fazékhoz hasonlóan, a testnek is különféle formái vannak. Az újra és újra elpusztuló test nincs tudatában saját pusztulásának. De ő (a Jīva) mindig tudja (tudja).


śabdamāyāvṛto naiva tamasā yāti puṣkare । bhinne tamasi caikatvameka evānupaśyati ॥ 15॥

 • Akit a hang Māyā burkol, soha nem képes a sötétségből (a tudatlanságból) a Parabrahman napjához érkezni (vagy látni). Amikor a tudatlanság eltűnik, az egység láthatóvá válik.


śabdākṣaraṃ paraṃ brahma tasminkṣīṇe yadakṣaram । tadvidvānakṣaraṃ dhyāyedyadīcchecchāntimātmanaḥ ॥ 16॥

 • A legfelsőbb Brahmanra hangformában tekintenek. Miután a szó-gondolat eltűnik, az elmaradhatatlan Brahman ragyog önmagában. A bölcsnek elmélkednie kell azon az elmaradhatatlan Brahmanon, ha lelke nyugalmára vágyik.


dve vidye veditavye tu śabdabrahma paraṃ ca yat । śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃbrahmādhigacchati ॥ 17॥

 • A tudásnak két fajtája ismert, nevezetesen Śabḍabrahman és Parabrahman. Aki teljesen elsajátította Śabḍabrahmant, eljut Parabrahmanhoz.


granthamabhyasya medhāvī jñānavijñānatatparaḥ । palālamiva dhānyārthī tyajedgranthamaśeṣataḥ ॥ 18॥

 • Miután a ( yogi ) jól tanulmányozta a könyveket, állhatatosan tartson ki a Jñāna (ismeretek megszerzése) és Vijñāna (ilyen ismeretek szerinti önmegvalósítás) mellett. Aztán el kell dobnia az összes könyvet,ahogy a rizs megszerzésére törekvő ember eldobja a héját.


gavāmanekavarṇānāṃ kṣīrasyāpyekavarṇatā । kṣīravatpaśyate jñānaṃ liṅginastu gavāṃ yathā ॥ 19॥

 • Habár vannak különböző színű tehenek, a tejük mégis azonos színű. Mint a tej, úgy a Jñāna ( bölcsesség ) a tehenekhez hasonlóan a különböző formákban van jelen (az univerzumban).


ghṛtamiva payasi nigūḍhaṃ bhūte bhūte ca vasati vijñānam । satataṃ manasi manthayitavyaṃ mano manthānabhūtena ॥ 20॥

 • Amint a ghee ( tisztított vaj ) látens a tejben, ugyanúgy a Vijñāna ( önmegvalósítás ) látensen ott van minden lényben. Ezt állandóan ki kell kavarni rongyolással ( a manas habkeverőjével ), és a bölcsesség húrjává válik.


jñānanetraṃ samādhāya coddharedvahnivatparam । niṣkalaṃ niścalaṃ śāntaṃtadbrahmāhamiti smṛtam ॥ 21॥

 • A tudás kötelét megragadva, tűzként kell kihozni a fából a Legfelsőbb Brahmant. Én vagyok az az oszthatatlan Brahman, amely megváltoztathatatlan és nyugodt.


sarvabhūtādhivāsaṃ yadbhūteṣu ca vasatyapi । sarvānugrāhakatvena tadasmyahaṃ vāsudevaḥ ॥ 22॥

 • Én vagyok Vāsuḍeva, minden lény támasza, minden lényben lakozó, aki kegyelmet ad mindenkinek - én vagyok az Univerzum Lelke, a Legfelsõbb Lény, Önmagam, én vagyok az Univerzum Lelke.


oṃ saha nāvavatu saha nau bhunaktu saha vīryaṃkaravāvahai । tejasvināvadhītamastu mā vidviṣāvahai ॥

oṃ śāntiḥ śāntiḥśāntiḥ । hariḥ oṃ ॥


Legyen! Az védelmezzen mindkettőnket; Az tápláljon áldásával mindkettőnket।

Hogy Egységes erővel munkálkodjunk,

És szakadatlan tanuljuk a felemelkedést. A Viszály kerüljön el ॥

Legyen! Béke! Béke! Béke!

Békesség legyen!॥ iti kṛṣṇa yajurvede'mṛtabindūpaniṣat samāptā ॥

Így szólt a Kṛṣṇayajurveda Nektár része, ami ezzel véget ért.