Kicsoda Isten?

Írta: Agnisetu

Copyright © 2021 Minden jog fenntartva! A mű szerzője fenntart magának minden jogot ami mind a mű készítőjét törvényileg megilleti (sokszorosítás, forgalmazás, nyilvános helyen bemutatás stb.)Veda pratishthana:

"Az Egyetlen Legfelsőbb Isten bizony az Egy, bár értelemszerűen több funkciót tölt be, sokrétű isteni attributumokat tudhat magáénak. A Legfelsőbb Isten Végtelen, elérhetetlen".

Egyesek Istent, mint képet, vagy bálványt imádják. Mások az Írások szövegei alapján. Ismét mások szerint leginkább a meditációban lehet megtalálni. Kinek van igaza? Ki Isten és hol van? Meg akarom osztani veletek erre vonatkozó személyes tapasztalatomat. Először is azt mondanám: Isten nem kép, nem ábrázolás, nem bálvány, nem könyv. E jelzések mögé kell hatolnunk, az igazságot kell elérnünk. Az igazság keresőjének vágyakoznia kell Isten megtapasztalására. Küzdeni kell ezért a megtapasztalásért és megkapjátok.
Az Upanisadok ezt mondják: "Csak a tudatlan hiszi, hogy Istent meg lehet ismerni. A bölcs tudja, hogy Ő túl van a tudáson". A Zen buddhisták nem hisznek a tudásban, csak a tapasztalásban.
A Biblia ezt írja:"Maradj csendben és tudd, hogy én vagyok az Isten". Pātañjali pedig, az indiai ős-bölcs kijelenti:"A yoga az elme ingadozásainak, kilengéseinek megszűnése. Ha az elme leáll, a Önvaló maga fog megnyilatkozni".
A Önvaló ott kezdődik, ahol az elme befejeződik. Az elme el fog vinni bennetek a tapasztalás ajtajáig, de nem tud átvinni rajta. Ha valaha volt spirituális tapasztalásotok, tudjátok, hogy akkor nem is kívántok gondolkozni. De amikor eltűnik a tapasztalás, az elme azonnal kezd kérdezősködni: "Valóban megtapasztaltam? Igazi volt?"

A Mindent átható Isten (szanszkritul Sarvantaryāmī Paramātmā) és a durva forma, amit magára ölt - amin keresztül megvalósul - nem különállók; lényegét tekintve azonosak. Mikor e Mindent-Átható, Mindent-Magába foglaló, Tiszta létezést leírják, a módszer és az eredmény attól függ, milyenek az elbeszélő alapelvei, és milyen az ízlése. Ha a hívő személyes nevet és alakot vetít a Jellemző- és Alak-nélkülire, akkor a kiválasztott alak és név (nāma rupa) átalakul. Jellemző- és Alaknélkülivé, amire általában Istenként (Īśvara) hivatkozunk. Ha Isten jellemzőkkel és alakkal jelenik meg, akkor Brahmā-ként, Visnu-ként vagy Śiva-ként hivatkozunk Rá. Híveik, de még más vallások követői is egyetértenek abban, hogy ha a hívő eléri a misztikus egység eksztázisát, eltűnik minden különbség közte és Isten közt. Tehát, eltűnik minden, ami név és forma.

Bármely leírás megfelel tehát, mert Annak, ami túl lép az elképzelésen, bármely név és alak tulajdonítható, hiszen valójában nincs jellemzője és alakja, ellenben Mindent-átható, Mindenütt jelenvaló. Bár e finom Mindenütt-jelenvalót rendszerint a durva formán keresztül imádják - ami tulajdonságokkal bír - a hívő a lelkigyakorlatok által tisztán meg tudja ismerni valódi Természetét (Śakti).

Isten tehát alakot és nevet vesz magára - megnyilvánul e világban - hogy a megtestesült egyedi lények (pasu, jīva, anu) mind a saját szemükkel is láthassák, és valóságos tapasztalatokat szerezhessenek Róla; érezhessék az örömöt. E tapasztalatokon keresztül, Isten megtestesülése - az Avatár, az Isteni inkarnáció - lehetővé teszi annak megértését, hogy Isten a Paramātmā, aki mindent áthat (Sarvantaryaamī) és minden létező lelke, lényege (Sarvabhutantharātmā). A teremtésben mindenek belső Lelke mindet áthat. Śiva az egész teremtett világot látni engedte, megmutatta saját testében. Még Arjuna sem értette meg, hogy a Guru (Krishna) mindent átható (Sarvantaryāmī), míg saját szemével nem látta, hogy a Guru személye magába foglalja az egész Teremtett világot durva testében. Ahogy Jézus is megfogalmazta: "Aki látott engem, látta Atyát".

Összességében az Isten a szavakon túli tapasztalás. A Természet és a Forrás egységének, az egyedi lény (jīva) és az Abszolút (Śiva) Én-ként (Aham) tapasztalása. Az írásokat azért olvassátok, hogy inspiráljanak, de azután gyakoroljatok: meditáljatok és tapasztaljatok! És Éljetek úgy, hogy azok, akik ismernek bennetek, de nem ismerik Istent, megismerjék Istent, csak mert ismernek titeket!