Navrātri

Śakti kilenc mitikus éjszakája

Írta: Agnisetu

Copyright © 2018 Minden jog fenntartva! A mű szerzője fenntart magának minden jogot ami mind a mű készítőjét törvényileg megilleti (sokszorosítás, forgalmazás, nyilvános helyen bemutatás stb.) 


Előszó

Az Indiai hagyományok megszámlálhatatlan mennyiségű ünnepekkel rendelkeznek, melyek közül a Védikus ünnepek valami elképesztő módon különböznek az ember által meghatározottakétól. Most egy olyan különleges ünnepről írok, ami a tudatosság felemelkedésére kilenc napon át tartva fokozatos intenzitással fejti ki transzcendentális erejét. 

Navrātri közvetlenül Pitṛpakṣa vége után két héttel veszi kezdetét, amikor is a hinduk szerte a világon megemlékeznek és tisztelik az őseiket. Attól függetlenül, hogy milliók ünneplik egy időben, mégis minden egyén számára eltérő módon tapasztalható. Navrātri első éjszakáján kezdetét veszi az erőteljes spirituális utazás, melynek végén a 10. napon lelki gyakorlatokkal tisztelegnek az istennő előtt.

Navrātri ( sanskrit: navarātra ), ahogyan a modern nyelveken is ismert "kilenc éjszakát" jelent, és ebben az időszakban Durgā istennő kilenc mitológiai harcát követhetjük nyomon, amit a démonokkal szemben tett intézkedésit jelzik. A 10. napon megtiszteljük a győzelmét. Valójában négy Navrātri van az év során, de a két leggyakoribb tavasszal és ősszel van, és a kettő között a leggyakrabban ünnepelt Navaritri ( Śarad hónapjában zajló esemény ), amit a legtöbb ember úgy hív röviden, hogy Navrātri.

Śarad-Navrātri az év során az egyik legkedveltebb és legörömtelibb lelki ünnep. Minden régiónak megvan a saját hagyománya, rituáléja és ünnepi szokása erre a fesztiválra. Két legismertebb a Gujarat és a bengáli. A Gujarat északnyugati államában népi táncokkal tartják az ünnepet, ami a garbák és a rāsa-k között világszerte elterjedt, és ezt úgy ismerik, mint a Navrātri ünnepség szinonimája. A Durgā Pūjā a bengáli legelegánsabb és legrégebbi ünnepsége, melyet a Mahārāstra Gaṇeśotsava-nál heves és örömteli rivalda fény követ. ( De van olyan is, ahol Durgā-mā egyedülálló szobrát készítik el, majd a fesztivál végén belevezetik a vízbe ). A fesztivál fő istensége Durgā-mā ( Durgā Anya ), és a Navrātri-n a kilenc napi harcán kívül tíz arcát is imádják. Továbbá, attól függően, hogy ki melyik guru-parampara vonalon van, minden nap különböző istennőket imádnak. Az utóbbi időben egyre nagyobb a tendencia, hogy Durgā kilenc különböző megtestesülését imádják, egy-egy Navrā tri napjára.

Azonban az ŐSI HAGYOMÁNY az, hogy az eredeti tradíciók mindegyike kövesse a Devī Māhātmya általános szekvenciáját - egy olyan ősi szentírást, amely megtanítja az istennő kegyelmének állapotait és áldásait ( Erről majd később, egy további fejezetben ). A szövegben Durgā, a központi istenség, Mahākālī, Mahālaksṃī és Mahāsarasvatī formáit bocsátja ki. Tehát, eredetileg a hagyomány úgy tartja, hogy Mahākālī-t az első három napig imádják, Mahālaksmī-t a másik három, majd Mahāsarasvatī-t az utolsó három napon. Egyes vonalak ezt viszont megfordítják, így Sarasvatī kerül előre, és Kālī utoljára. Szóval, ezen a kilenc napon egy olyan spirituális utazásra indulunk el, ahol erős tisztítással és felszabadítással Ébredünk, majd belépünk a Tiszta táplálkozásba, a fenntarthatóságba és a Dharmába, majd végül megérkezünk a Bölcsesség és a Kreatív Erő tisztaságába és finomságába.

Minden szentírás és minden hagyomány felemeli a központi istenségét, mint a legfelsőbb egységet ( ahogy a Devī Mahātmyam-ban Durgā az egész világegyetem forrása és fenntartója ). Amikor egy gyakorló csak mitológiát kezd el tanulni, zavart okozhat, hogy egy másik szentírásban hallja, hogy például Śiva a legfelsőbb istenség ( Valóság ), és a többiek belőle áradnak ki, pl. Kālī, Gaṇeśa stb. Fontos, ha mitológiát tanulmányozunk, hogy megértsük: ezek nem időbeli sorrendben létrejövő történetek ( bár azt mondjuk, hogy "először ez történt, akkor ez" ), mert minden mítosz egyidejűleg létezik a többi számára. Ez azért van, mert az Indiai hagyományokban lévő mítoszok külső és belső, az egyidejűség létező folyamatainak leírása.

Amint felfedezzük a Navrātri-t, több különböző istennőről is megtudhatjuk, hogy mindegyik formáját a legfőbbnek lehet tekinteni. Természetesen ezen az ünnepségben Durgā-t a Legfelsőbb Erőnek nevezzük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Kālī, Śiva vagy Viṣṇu, akik a mitológiában alárendelt istenségként jelennek meg, nem a legfőbb hatalom megnyilvánulásai. ( Valójában az ilyen istenségek bármelyikének bhaktája szenvedélyesen korrigálhatja és mondhatja, hogy minden más forma az istenimádás formájából származik! ) Szóval, a napokban tehát a legismertebb Navrātri-ról lesz szó, vagyis a Śarad-Navrātri-t fejtem ki.


Indiában 6 évszak van, Śarad az ősz, és a téli időszak eleje, ( bővebben lásd. majd egy újabb bejegyzésemben ) évszakáról kapta. Gyakran utalnak rá úgy is, mint Maha Navrātri', vagyis "Nagy Navrātri", kifejezve jelentőségét, a többi között. A tavasz, illetve őszi időszak nem csupán a környezet, de az emberi szervezet számára is a két legfontosabb csomópont az év során. Ezek a hetek, áldott lehetőségek az Anyaistenhez való imádkozásra, lévén, neki köszönhető a Földön zajló minden változás, ahogyan az egyensúly is. Nem csupán a világ, de az egyéni szinten való, fizikai és mentális balanszért is hozzá lehet fordulni.

A 9-es egyébként egy szent szám, így nem csak Nava-rātri ( kilenc éjjel ) hanem Nava-patrika ( kilenc levél, vagy fűszer-növény ) Nava-graha ( kilenc bolygó ) és Nava-Durgā ( kilenc elnevezése az Istennőnek ) is ismert a hindu mitológiákban. A reggeli imák és böjt helyét estére, jellegzetesen színes táncok és ünnepség veszi át mindenütt. Mifelénk a Navrātri 10 napos. Mysore-ban, mint 'Dasara' ismeretes, míg északon, a tizedik napot, 'Vijayadashamiként' ünneplik.


Metafizikai összegzés:

A Navrātri ünnepség a Jó győzelméről emlékezik meg, amit a rossz, a gonosz fölött aratott. Az Isteni Erő megtestesülése ( Paraśakti ) különféle megnyilvánulásaiban - Maha Sarasvatīként a jóság ( sattwa ); Maha Laksṃīként a szenvedélyesség ( rajas ); Maha Kāliként a homályosság ( tamas ) legyőzi a gonoszság, bűn ( tudatlanság ) és önzés erőit az ünnepségsorozat kilenc napja folyamán, és a tizedik napon ( Vijaya Dasami ) a lezáró imádással ad hálát.

Az ember hat ellensége - amelyek saját tudatában fészkelnek - felélik az ember életerejét. E démonokat le kell győzni, nevezetesen: a nemi vágyat ( kāma ), haragot ( krodha ), kapzsiságot ( lobha ), ragaszkodást ( moha ), gőgöt ( mada ) és rosszakaratot ( matsarya ). Ezek züllesztik le az embert a démonok szintjére.

Mindet le kell győzni, és át kell formálni az Isteni ösztönző erő alkímiája által, s akkor a kilenc éjszakán át dúló harc eredménye, egy új ember, aki az elme megtisztításának és a lélek megvilágosodásának szenteli magát. Ami a hétköznapi ember számára vonzó, az a yogī számára érdektelen és ismeretlen. Ami a yogī számára vonzó, az a világi ember számára ismeretlen és érdektelen. Ez a felfordult világ természete.

Az ember büszke arra, hogy nagy távolságokra jut el az égben, akár a holdra is, miközben képtelen rá, hogy önmagával és szomszédaival békességben éljen. Földi élete tele van félelemmel és aggodalommal; ugyanakkor szégyenkezés nélkül jelenti ki, hogy ő a teremtés koronája. Képtelen a benne tomboló tüzet megfékezni, ugyanakkor egész városokat pusztít el a fegyvereivel.

Az Én ( ātmā ) felismerésével az ember tökéletesen uralni képes az érzékeket, az elmét, a gondolatokat és az értelmet. Ahogy a hőmérő megmutatja a test hőmérsékletét, beszéded, életviteled, viselkedésed jelzi értelmi képességeidet, hozzáállásodat, és megmutatja, milyen magas világiságod láza. Mindháromnak tisztának, nemesnek kell lennie, mentesnek a gyűlölet és gőg szenvedélyétől.

Durgā kilenc megnyilvánulása és a megszemélyesített tulajdonságai a következők:

1. Śailaputri

2. Brahmacāriṇi

3. Candraghaṇṭā

4. Kūṣmāṇḍā

5. Skandamātā

6. Kātyāyani

7. Kālarātri

8. Mahagauri

9. Siddhidatri

Tarts velem e következő kilenc napban is, és az istennő kilenc formájáról érdekes és hasznos dolgokat tudhatatsz meg. A 10.napon pedig a szertartását is megismerheted. • 1. Nap
 • Śailaputri
 • Navrātri első éjszakája az isteni anya kilenc formája ( Navadurgā ) közül Śailaputri istennőnek szentelt. A " Śaila " a " Himalájára " utal, míg a " putri " jelentése "lánya", ezért Śailaputri a Himalája Urának ( Himvan ) leánya. A fejét egy hegy formájú korona díszíti, és féllótusz ülő lábánál Nandi bika alárendelt pózban fekszik. Śailaputri a Tridentet szimbolizáló trigunákat testesíti meg. Első inkarnációjaként Sati Bhavani volt, Daksha lánya és Śiva hitvese. Egyszer Daksha yagna-t tartott, de nem hívja meg Śivát és sértéseket követ el az isteni párral szemben. Sati nem volt képes elviselni a sértéseket, és a jóga tudományával felizzítva saját magát a tűz erejében feláldozta magát.Ezután született újjá Himvan leányaként. Később pedig Pārvatī-ként megdöntötte Indra istenkirály és a többi égi hadsereg büszkeségét, akiben mindannyian felismerték, Śakti hatalmát, aki Brahma, Viṣṇu és Śiva hitveseként tündököl.
 • E történetet a Kuruma Purāṇa beszéli el.Megszemélyesített tulajdonságát ezen az első napon a kilenc formáját Sravanam ( meghallgatás ) fohásszal kezdjük.

 • "Śailaputri a guru áldását képviseli, a" sādhana-bhakti "t, mert ő az, aki a törekvő szívébe Śakti erejét ülteti, amely aktiválja a sādhana-t ( lelki gyakorlatot ), melyen keresztül kezdődik a belső utunk. Ez az áldás nagyon fontos, mert elpusztítja büszkeségünket és kordában tartja az egót."
 • - Sri Swami Vishwananda • 2. Nap
 • Brahmacāriṇi (ब्रह्मचारिणी )
 • A legenda szerint, Śakti ebben a formájában Hemavati néven született újjá. Egy nap, amikor a cselédekkel játszott, a bölcs Narada megjelent neki mennyből. Amikor a bölcs ghandarva azt jósolta, hogy férjhez adják "ugyanazon meztelen őrült aszkétához", aki a Himalája csúcsán lakik, akihez korábban Daksha lányát Satit is egybekötötték, azt tanácsolta, fogjon komoly lemondásokba, ha szeretné elnyerni a kegyét. Maina, az édesanyja felvilágosította lányát, hogy vigyázzon, mert akár férjhez megy akár nem, Shamboo ( Śiva ) ugyanaz marad mindig, aki volt, van, és lesz, ellenkező esetben brahmachari-vá ( szűz ) válik. Így hát bement az erdőbe mély Tapas-t ( lemondás ) végezni. Akik ott voltak, mindannyian felismerték, és így kiáltottak:

 • "Ó Uma, Maina asszonyunk leánya! Áldott vagy Te a Brahmacāri-k között!"
 • Így Hemavati Brahmacāriṇi -vá vált, ami azt jelenti, "aki gyakorolja a Brahmanba való vissza húzdást."

 • A történetében elbeszélik, hogy bátorsága alatt elhatározta, ahhoz, hogy Lord Śiva férjévé váljon, 1000 éven át virágokkal és gyümölcsökkel táplálkozott, és további 100 évig még leveles zöldségeket is fogyasztott, miközben a kemény földön alutt. Továbbá szigorú böjtre fogta magát, miközben egész nyáron, kemény télen és viharos esőben nyitott helyen tartózkodott. A hindu mitológiák szerint összesen 3000 évig élt Bilva diétán, miközben imádkozott az Úr Shankarhoz. Később, mikor abbahagyta a Bilva levelek fogyasztását, hagyományos étrendre tért vissza. A hosszú böjt ideje alatt Aparna néven ismerték.Kedvenc virágja - Jázmin ( चमेली )Az istennő jelképe a felvilágosult nagylelkűség. Ábrázolásain jobb kezében málát és gyöngyvirágot tart. A bal kezében pedig Kamandalut ( vizes edényt ).

 • Brahmacāriṇi a Brahmaswarupa megjelenési formája ( Létezés-Tudás-Boldogság ).
 • Mantrái a következők:

 • ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः॥
  Om Devi Brahmacharinyai Namah॥Prarthana 

 • दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू।
  देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥

  Dadhana Kara Padmabhyamakshamala Kamandalu।
  Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥

 • Stuti 
 • या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
  Ya Devi Sarvabhuteshu Maa Brahmacharini Rupena Samsthita।
  Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

 • Dhyana 
 • वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
  जपमाला कमण्डलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम्॥
  गौरवर्णा स्वाधिष्ठानस्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
  धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालङ्कार भूषिताम्॥
  परम वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोला पीन।
  पयोधराम् कमनीया लावणयं स्मेरमुखी निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

  Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
  Japamala Kamandalu Dhara Brahmacharini Shubham॥
  Gauravarna Swadhishthanasthita Dwitiya Durga Trinetram।
  Dhawala Paridhana Brahmarupa Pushpalankara Bhushitam॥
  Parama Vandana Pallavaradharam Kanta Kapola Pina।
  Payodharam Kamaniya Lavanayam Smeramukhi Nimnanabhi Nitambanim

 • Stotra 
 • तपश्चारिणी त्वंहि तापत्रय निवारणीम्।
  ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥
  शङ्करप्रिया त्वंहि भुक्ति-मुक्ति दायिनी।
  शान्तिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥

  Tapashcharini Tvamhi Tapatraya Nivaranim।
  Brahmarupadhara Brahmacharini Pranamamyaham॥
  Shankarapriya Tvamhi Bhukti-Mukti Dayini।
  Shantida Jnanada Brahmacharini Pranamamyaham॥

 • Kavacha 
 • त्रिपुरा में हृदयम् पातु ललाटे पातु शङ्करभामिनी।
  अर्पण सदापातु नेत्रो, अर्धरी च कपोलो॥
  पञ्चदशी कण्ठे पातु मध्यदेशे पातु महेश्वरी॥
  षोडशी सदापातु नाभो गृहो च पादयो।
  अङ्ग प्रत्यङ्ग सतत पातु ब्रह्मचारिणी।

  Tripura Mein Hridayam Patu Lalate Patu Shankarabhamini।
  Arpana Sadapatu Netro, Ardhari Cha Kapolo॥
  Panchadashi Kanthe Patu Madhyadeshe Patu Maheshwari॥
  Shodashi Sadapatu Nabho Griho Cha Padayo।
  Anga Pratyanga Satata Patu Brahmacharini।

 • Aarti 
 • जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। जय चतुरानन प्रिय सुख दाता॥
  ब्रह्मा जी के मन भाती हो। ज्ञान सभी को सिखलाती हो॥
  ब्रह्म मन्त्र है जाप तुम्हारा। जिसको जपे सरल संसारा॥
  जय गायत्री वेद की माता। जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता॥
  कमी कोई रहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने॥
  जो तेरी महिमा को जाने। रद्रक्षा की माला ले कर॥
  जपे जो मन्त्र श्रद्धा दे कर। आलस छोड़ करे गुणगाना॥
  माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम॥
  पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी॥
  रखना लाज मेरी महतारी।
 • Jay Ambe Brahmaachaarinee Mata ।
  Jay Chaturaanan Priy Sukh Daata॥

  Gyaan Sabhi Ko Sikhalaati Ho॥

  Brahma Mantr Hai Jaap Tumhara।
  Jisako Jape Sakal Sansara॥

  Jay Gaayatri Ved Ki Mata।
  Jo Man Nis Din Tumhen Dhyata॥

  Kamee Koi Rahane Na Pae।
  Koi Bhi Dukh Sahane Na Pae॥

  Usaki Virati Rahe Thikaane।
  Jo ​Teri Mahima Ko Jaane॥

  Rudraaksh Ki Mala Le Kar।
  Jape Jo Mantr Shraddha De Kar॥

 • Brahma Jee Ke Man Bhati Ho।
 • 3. Nap
 • Candraghaṇṭā ( चन्द्रघण्टा )
 • Candraghaṇṭā , vagy más néven Candra-Khaṇdā, feje tetején egy félholdat visel ( Candra ), fejdíszének csúcsán pedig egy harang ( ghaṇṭā ) formájú korona található.A történet szerint Pārvatī Candraghaṇṭā istennőként inkarnálódott, miután Śiva feleségül vette Őt.
  Istentiszteletét Navrātri harmadik napján tartják.
 • Irányító bolygója a Shukra bolygó.Mā Candraghaṇṭā bájos, arcszíne rózsaszín és a testét arany csíkokkal bevont szári takarja. Úgy ábrázolják, hogy három szeme van és 10 karja, melyekkel a következőket tartja: bal oldalt Trisul, Gada, Kard, Kamadal, és Varada Mudra; jobb oldalt pedig Lótusz, Ij, Dhanus, Japa Mala, és az alsót Abhaya Mudra-t mutat. Pārvatī istennő eme formája békés és bhakták jólétét szolgálja, ugyanakkor a fegyverei arra utalnak, hogy bármikor készen áll a háborúra. Úgy tartják, hogy a homlokán lévő holdharang a bhaktáitól mindenféle gonosz szellemet elűz. Így ő a bátorság apostola.
 • Az ő fegyverei megsemmisíti az egot és az emberi természetben lévő gyengeségeket. A ghaṇṭā hangja, megrémíti és elűzi a gonosz démonikus cselekvőket.

 • Mantrái:

 • ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः॥
  Om Devi Chandraghantayai Namah॥Prarthana 

 • पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।
  प्रसादं तनुते मह्यम् चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥

  Pindaja Pravararudha Chandakopastrakairyuta।
  Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥

 • Stuti 
 • या देवी सर्वभू‍तेषु माँ चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
  Ya Devi Sarvabhuteshu Maa Chandraghanta Rupena Samsthita।
  Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

 • Dhyana 
 • वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
  सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीम्॥
  मणिपुर स्थिताम् तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
  खङ्ग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पद्म कमण्डलु माला वराभीतकराम्॥
  पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
  मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम॥
  प्रफुल्ल वन्दना बिबाधारा कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम्।
  कमनीयां लावण्यां क्षीणकटि नितम्बनीम्॥

  Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
  Simharudha Chandraghanta Yashasvinim॥
  Manipura Sthitam Tritiya Durga Trinetram।
  Khanga, Gada, Trishula, Chapashara, Padma Kamandalu Mala Varabhitakaram॥
  Patambara Paridhanam Mriduhasya Nanalankara Bhushitam।
  Manjira, Hara, Keyura, Kinkini, Ratnakundala Manditam॥
  Praphulla Vandana Bibadhara Kanta Kapolam Tugam Kucham।
  Kamaniyam Lavanyam Kshinakati Nitambanim॥

 • Stotra 
 • आपदुध्दारिणी त्वंहि आद्या शक्तिः शुभपराम्।
  अणिमादि सिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥
  चन्द्रमुखी इष्ट दात्री इष्टम् मन्त्र स्वरूपिणीम्।
  धनदात्री, आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥
  नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीम्।
  सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥

  Apaduddharini Tvamhi Adya Shaktih Shubhparam।
  Animadi Siddhidatri Chandraghante Pranamamyaham॥
  Chandramukhi Ishta Datri Ishtam Mantra Swarupinim।
  Dhanadatri, Anandadatri Chandraghante Pranamamyaham॥
  Nanarupadharini Ichchhamayi Aishwaryadayinim।
  Saubhagyarogyadayini Chandraghante Pranamamyaham॥

 • Kavacha 
 • रहस्यम् शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने।
  श्री चन्द्रघण्टास्य कवचम् सर्वसिद्धिदायकम्॥
  बिना न्यासम् बिना विनियोगम् बिना शापोध्दा बिना होमम्।
  स्नानम् शौचादि नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदाम॥
  कुशिष्याम् कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च।
  न दातव्यम् न दातव्यम् न दातव्यम् कदाचितम्॥

  Rahasyam Shrinu Vakshyami Shaiveshi Kamalanane।
  Shri Chandraghantasya Kavacham Sarvasiddhidayakam॥
  Bina Nyasam Bina Viniyogam Bina Shapoddha Bina Homam।
  Snanam Shauchadi Nasti Shraddhamatrena Siddhidam॥
  Kushishyam Kutilaya Vanchakaya Nindakaya Cha।
  Na Datavyam Na Datavyam Na Datavyam Kadachitam॥

 • Aarti 
 • जय माँ चन्द्रघण्टा सुख धाम। पूर्ण कीजो मेरे काम॥
  चन्द्र समाज तू शीतल दाती। चन्द्र तेज किरणों में समाती॥
  मन की मालक मन भाती हो। चन्द्रघण्टा तुम वर दाती हो॥
  सुन्दर भाव को लाने वाली। हर संकट में बचाने वाली॥
  हर बुधवार को तुझे ध्याये। श्रद्दा सहित तो विनय सुनाए॥
  मूर्ति चन्द्र आकार बनाए। शीश झुका कहे मन की बाता॥
  पूर्ण आस करो जगत दाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा॥
  कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी॥
  भक्त की रक्षा करो भवानी।4.Nap

Kūṣmāṇḍā ( कूष्माण्डा )


Kūṣmāṇḍā-t egy gúnyos mosolyal ábrázolják, amellyel képes elpusztítani az egész univerzumot.Pārvatī istennő ebben a formájában a Nap centrumában kezdett el élni, hogy az Univerzum energiáját felszabadítsa. Ezért nevezik Őt Kūṣmāṇḍā-nak, mert e név jelentése: 'az, akinek van hatalma a Nap belsejében élni'. A Napból az ő fénye terjed mind a tíz irányba.Kūṣmāṇḍā istennőnek nyolc keze van, melyekben Kamandal, Dhanush, Bada és Kamal, illetve a jobb kezében Amrit Kalash, Jap Mala, Gada és Cakra található ebben a sorrendben.

Kūṣmāṇḍā istennőt nyolc keze miatt Ashtabhuja Devi-ként is ismerik. Az Indiai hagyományok úgy gondolják, hogy a Siddhi-k és Niddhi-k adományozásának minden ereje a Japa Mala-ban található.Az ősi szövegek szerint Ő hozta létre az egész Univerzumot, amelyet a sanskritban Brahmanda-nak ( ब्रह्माण्ड ) neveznek, melyet a kis mosolya villantásával tart fenn. Neki szentelt felajánláskor fehér sütőtökkel kedveskednek.
Śakti univerzális Kūṣmāṇḍā formáját a Rudrayāmala-tantra írja le.


Mantrái:

ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः॥
Om Devi Kushmandayai Namah॥


Prarthana 

सुरासम्पूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥

Surasampurna Kalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥


Stuti 

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
Ya Devi Sarvabhuteshu Maa Kushmanda Rupena Samsthita।
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥


Dhyana 

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्माण्डा यशस्विनीम्॥
भास्वर भानु निभाम् अनाहत स्थिताम् चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम्।
कमण्डलु, चाप, बाण, पद्म, सुधाकलश, चक्र, गदा, जपवटीधराम्॥
पटाम्बर परिधानां कमनीयां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल, मण्डिताम्॥
प्रफुल्ल वदनांचारू चिबुकां कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम्।
कोमलाङ्गी स्मेरमुखी श्रीकंटि निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

Vande Vanchhita Kamarthe Chandrardhakritashekharam।
Simharudha Ashtabhuja Kushmanda Yashasvinim॥
Bhaswara Bhanu Nibham Anahata Sthitam Chaturtha Durga Trinetram।
Kamandalu, Chapa, Bana, Padma, Sudhakalasha, Chakra, Gada, Japawatidharam॥
Patambara Paridhanam Kamaniyam Mriduhasya Nanalankara Bhushitam।
Manjira, Hara, Keyura, Kinkini, Ratnakundala, Manditam॥
Praphulla Vadanamcharu Chibukam Kanta Kapolam Tugam Kucham।
Komalangi Smeramukhi Shrikanti Nimnabhi Nitambanim॥


Stotra 

दुर्गतिनाशिनी त्वंहि दरिद्रादि विनाशनीम्।
जयंदा धनदा कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम्॥
जगतमाता जगतकत्री जगदाधार रूपणीम्।
चराचरेश्वरी कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम्॥
त्रैलोक्यसुन्दरी त्वंहि दुःख शोक निवारिणीम्।
परमानन्दमयी, कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम्॥

Durgatinashini Tvamhi Daridradi Vinashanim।
Jayamda Dhanada Kushmande Pranamamyaham॥
Jagatamata Jagatakatri Jagadadhara Rupanim।
Charachareshwari Kushmande Pranamamyaham॥
Trailokyasundari Tvamhi Duhkha Shoka Nivarinim।
Paramanandamayi, Kushmande Pranamamyaham॥


Kavacha 

हंसरै में शिर पातु कूष्माण्डे भवनाशिनीम्।
हसलकरीं नेत्रेच, हसरौश्च ललाटकम्॥
कौमारी पातु सर्वगात्रे, वाराही उत्तरे तथा,
पूर्वे पातु वैष्णवी इन्द्राणी दक्षिणे मम।
दिग्विदिक्षु सर्वत्रेव कूं बीजम् सर्वदावतु॥

Hamsarai Mein Shira Patu Kushmande Bhavanashinim।
Hasalakarim Netrecha, Hasaraushcha Lalatakam॥
Kaumari Patu Sarvagatre, Varahi Uttare Tatha,
Purve Patu Vaishnavi Indrani Dakshine Mama।
Digvidikshu Sarvatreva Kum Bijam Sarvadavatu॥


Aarti 

कूष्माण्डा जय जग सुखदानी। मुझ पर दया करो महारानी॥
पिङ्गला ज्वालामुखी निराली। शाकम्बरी माँ भोली भाली॥
लाखों नाम निराले तेरे। भक्त कई मतवाले तेरे॥
भीमा पर्वत पर है डेरा। स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥
सबकी सुनती हो जगदम्बे। सुख पहुँचती हो माँ अम्बे॥
तेरे दर्शन का मैं प्यासा। पूर्ण कर दो मेरी आशा॥
माँ के मन में ममता भारी। क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥
तेरे दर पर किया है डेरा। दूर करो माँ संकट मेरा॥
मेरे कारज पूरे कर दो। मेरे तुम भंडारे भर दो॥
तेरा दास तुझे ही ध्याए। भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥ • 5. Nap
 • Skandamātā ( स्कन्दमाता )
 • Amikor Pārvatī istennő Śiva feleségeként Kārttikeya édesanyja lett, Mātā Pārvatī-t Skandamātā-nak ( a Türelem leányának ) hívták.Skandamātā uralkodó bolygója a Budha bolygó.
 • Skanda az isteni hadsereg hatalmas Ura volt, aki erejét édesanyjától Pārvatī-tól kapta, az Erő és a Tűz Istennőjétől. Mint Devi Durga Skandamātā, időtlen időkig Śiva-val egységben ül a trónon, és a kezét lótuszok díszítik.Skandamātā istennő féllótusz állásban vad oroszlánon ül, és ölében a hatfejű Murugan ( Kārttikeya ) babáját tarja. Kārttikeya ebben a hatfejű Murugan formájában az általa uralt hat város képviseletét jelképezi. ( A hat város nevei: Tiruttanikai, Swamimalai, Tiruvavinankudi ( Palani ), Pazhamudirsolai, Tirupparamkunram és Tiruchendur. ) Skandamātā istennőt négy karral ábrázolják. A lótuszvirágot két felső kezében hordozza. Miközben gyermekét Murugant a jobb oldali kezében tartja, a bal karja Abhaya Mudrában van. Skandamātā féllótusz pózban lótuszvirágon ül, és ezért Skandamātā-t Padmāsana istennőnek is nevezik.Skandamātā istennő arcszíne Shubhra ( शुभ्र ), amelyel a fehér arcát jelzik. Pārvatī istennő eme formáját imádó bhakták hasznára válik, ha ezen a napon az Úr Kārttikeya imádásával párosítják. Ezt a minőséget csak Pārvatī istennő Skandamātā formája tartja.

 • Mantrái:
 • ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः॥
  Om Devi Skandamatayai Namah॥

 • Prarthana 
 • सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।
  शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

  Simhasanagata Nityam Padmanchita Karadvaya।
  Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥

 • Stuti 
 • या देवी सर्वभू‍तेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
  Ya Devi Sarvabhuteshu Ma Skandamata Rupena Samsthita।
  Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

 • Dhyana 
 • वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
  सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम्॥
  धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम्।
  अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम्॥
  पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
  मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम्॥
  प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम्।
  कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम्॥

  Vande Vanchhita Kamarthe Chandrardhakritashekharam।
  Simharudha Chaturbhuja Skandamata Yashasvinim॥
  Dhawalavarna Vishuddha Chakrasthitom Panchama Durga Trinetram।
  Abhaya Padma Yugma Karam Dakshina Uru Putradharam Bhajem॥
  Patambara Paridhanam Mriduhasya Nanalankara Bhushitam।
  Manjira, Hara, Keyura, Kinkini, Ratnakundala Dharinim
  Praphulla Vandana Pallavadharam Kanta Kapolam Pina Payodharam।
  Kamaniyam Lavanyam Charu Triwali Nitambanim

 • Stotra 
 • नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।
  समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम्॥
  शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।
  ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्॥
  महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम्।
  सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम्॥
  अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।
  मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम्॥
  नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।
  सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम्॥
  सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्।
  शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्
  तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम्।
  सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम्॥
  सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम्।
  प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम्॥
  स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम्।
  अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥
  पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम्।
  जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम्॥

  Namami Skandamata Skandadharinim।
  Samagratatvasagaram Paraparagaharam॥
  Shivaprabha Samujvalam Sphuchchhashagashekharam।
  Lalataratnabhaskaram Jagatpradipti Bhaskaram॥
  Mahendrakashyaparchita Sanantakumara Samstutam।
  Surasurendravandita Yatharthanirmaladbhutam॥
  Atarkyarochiruvijam Vikara Doshavarjitam।
  Mumukshubhirvichintitam Visheshatatvamuchitam॥
  Nanalankara Bhushitam Mrigendravahanagrajam।
  Sushuddhatatvatoshanam Trivedamara Bhushanam॥
  Sudharmikaupakarini Surendra Vairighatinim।
  Shubham Pushpamalinim Suvarnakalpashakhinim॥
  Tamoandhakarayamini Shivasvabhavakaminim।
  Sahasrasuryarajikam Dhanajjayogakarikam॥
  Sushuddha Kala Kandala Subhridavrindamajjulam।
  Prajayini Prajawati Namami Mataram Satim
  Swakarmakarane Gatim Hariprayacha Parvatim।
  Anantashakti Kantidam Yashoarthabhuktimuktidam॥
  Punah Punarjagadditam Namamyaham Surarchitam।
  Jayeshwari Trilochane Prasida Devi Pahimam॥

 • Kavacha 
 • ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्मधरापरा।
  हृदयम् पातु सा देवी कार्तिकेययुता॥
  श्री ह्रीं हुं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा।
  सर्वाङ्ग में सदा पातु स्कन्दमाता पुत्रप्रदा॥
  वाणवाणामृते हुं फट् बीज समन्विता।
  उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नैॠतेअवतु॥
  इन्द्राणी भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी।
  सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै॥

  Aim Bijalinka Devi Padayugmadharapara।
  Hridayam Patu Sa Devi Kartikeyayuta॥
  Shri Hrim Hum Aim Devi Parvasya Patu Sarvada।
  Sarvanga Mein Sada Patu Skandamata Putraprada॥
  Vanavanamritem Hum Phat Bija Samanvita।
  Uttarasya Tathagne Cha Varune Nairiteavatu॥
  Indrani Bhairavi Chaivasitangi Cha Samharini।
  Sarvada Patu Mam Devi Chanyanyasu Hi Dikshu Vai॥

 • Aarti 
 • जय तेरी हो स्कन्द माता। पांचवां नाम तुम्हारा आता॥
  सबके मन की जानन हारी। जग जननी सबकी महतारी॥
  तेरी जोत जलाता रहूं मैं। हरदम तुझे ध्याता रहूं मै॥
  कई नामों से तुझे पुकारा। मुझे एक है तेरा सहारा॥
  कही पहाड़ों पर है डेरा। कई शहरों में तेरा बसेरा॥
  हर मन्दिर में तेरे नजारे। गुण गाए तेरे भक्त प्यारे॥
  भक्ति अपनी मुझे दिला दो। शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो॥
  इन्द्र आदि देवता मिल सारे। करे पुकार तुम्हारे द्वारे॥
  दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए। तू ही खण्ड हाथ उठाए॥
  दासों को सदा बचाने आयी। भक्त की आस पुजाने आयी॥ • 6. Nap
 • Kātyāyani ( कात्यायनी )

 • Pārvatī istennő Mahishasura démon elpusztításához Kātyāyani formáját öltötte magára. Ez volt Pārvatī istennő legerősebb formája. Kātyāyani-ként úgy is ismert, mint Harcos Istennő, amely Bhadrakālī-t és Caṇḍika-t is magában foglalja, és hagyományosan a vörös színhez kapcsolódik.
  Mahishasura démon elpusztításáról legelőször a Yajurveda Taittiriya Shakha számolt be, később pedig a Skanda Purāṇa beszélte el. Ezt a hőstettét a Durgā pūjā-n ünneplik.Uralkodó bolygója a Brihaspati ( Jupiter ) bolygó.

 • A leghíresebb története a Kālikā Purāṇa szövegben található amely szerint, egyszer Bhagavatī Durgā meghallotta legnagyobb híve Kātyāyan imáját és szent fogadalmát, majd kérlelte az Istennőt, hogy szeretne gyermekáldásban részesülni. Bhagavatī Durgā annyira szerette Kātyāyan-t, hogy úgy teljesítette a kívánságát, hogy ő maga manifesztálódott a lányaként, és felvette a Kātyāyani nevet. Abban az időben Vṛndāvana-ban a Yamuna folyó partjainál sok házasság köttetett Lord Kṛṣṇa oldalán, amit Kātyāyani meg is áldott. Így Kṛṣṇa azt állította, hogy a választott istennője Vṛndāvana leánya. ( A sanskrit szövegek magyarázatai innen származtatják a Kṛṣṇa-tudat Yogamāyā vezeklési fogadalmát, akit ők Kṛṣṇa lelki energiájának tartanak. Kṛṣṇa imádata Kātyāyani irányába valóban az illúzió része, mint ahogy mindennemű szerelem is.)

 • A Bhāgavata Purāṇa a 10. Ének 22. fejezetében Kātyāyani Vrāta legendáját írja le, ahol a Gokula tehénpásztorainak fiatal leányai ( gopik ) Kātyāyani istennőt imádták és egész Margashirsha hónapja alatt ( a téli szezon első hónapjában ) fogadalmat tettek, hogy az Úr Kṛṣṇa a férjükké váljon. Ez a böjtölés, amelyet Kātyāyanī-vrāta-nak hívnak, egész hónapra szól, és olyan dolgokat ajánlanak fel, mint a szantál, virágok, füstölő stb.Indiai déli részén a serdülőkor szűz istennője, Devi Kanya Kumari a Devi Kātyāyani ( Devi Pārvatī ) avatarja . Ő a bűnbánat és a Lemondottak istennője. A Makara Sankranthi Tamil Naduban megünnepelt betakarítási fesztivál ideje alatt a fiatal lányok az esőért és a jólétért imádkoznak, és a hónap folyamán elkerülik a tejet és a tejtermékeket. A nők kora reggel Kātyāyani murtiját fürdetik és imádják. A bűnbánat a thai hónap ( január - február ) hónapjának első napján végződik a Tamil naptárban.

 • Mantrái
 • ॐ देवी कात्यायन्यै नमः॥
  Om Devi Katyayanyai Namah॥

 • Prarthana 
 • चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना।
  कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥

  Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
  Katyayani Shubham Dadyad Devi Danavaghatini॥

 • Stuti 
 • या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
  Ya Devi Sarvabhuteshu Ma Katyayani Rupena Samsthita।
  Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

 • Dhyana 
 • वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
  सिंहारूढा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीम्॥
  स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्र स्थिताम् षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम्।
  वराभीत करां षगपदधरां कात्यायनसुतां भजामि॥
  पटाम्बर परिधानां स्मेरमुखी नानालङ्कार भूषिताम्।
  मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥
  प्रसन्नवदना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम्।
  कमनीयां लावण्यां त्रिवलीविभूषित निम्न नाभिम्॥

  Vande Vanchhita Manorathartha Chandrardhakritashekharam।
  Simharudha Chaturbhuja Katyayani Yashasvinim॥
  Swarnavarna Ajnachakra Sthitam Shashthama Durga Trinetram।
  Varabhita Karam Shagapadadharam Katyayanasutam Bhajami॥
  Patambara Paridhanam Smeramukhi Nanalankara Bhushitam।
  Manjira, Hara, Keyura, Kinkini, Ratnakundala Manditam॥
  Prasannavadana Pallavadharam Kanta Kapolam Tugam Kucham।
  Kamaniyam Lavanyam Trivalivibhushita Nimna Nabhim॥

 • Stotra 
 • कञ्चनाभां वराभयं पद्मधरा मुकटोज्जवलां।
  स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनेसुते नमोऽस्तुते॥
  पटाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम्।
  सिंहस्थिताम् पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते॥
  परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा।
  परमशक्ति, परमभक्ति, कात्यायनसुते नमोऽस्तुते॥
  विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता।
  विश्वाचिन्ता, विश्वातीता कात्यायनसुते नमोऽस्तुते॥
  कां बीजा, कां जपानन्दकां बीज जप तोषिते।
  कां कां बीज जपदासक्ताकां कां सन्तुता॥
  कांकारहर्षिणीकां धनदाधनमासना।
  कां बीज जपकारिणीकां बीज तप मानसा॥
  कां कारिणी कां मन्त्रपूजिताकां बीज धारिणी।
  कां कीं कूंकै क: ठ: छ: स्वाहारूपिणी॥

  Kanchanabha Varabhayam Padmadhara Mukatojjavalam।
  Smeramukhi Shivapatni Katyayanesute Namoastute॥
  Patambara Paridhanam Nanalankara Bhushitam।
  Simhasthitam, Padmahastam Katyayanasute Namoastute॥
  Paramanandamayi Devi Parabrahma Paramatma।
  Paramashakti, Paramabhakti, Katyayanasute Namoastute॥
  Vishwakarti, Vishwabharti, Vishwaharti, Vishwaprita।
  Vishwachinta, Vishwatita Katyayanasute Namoastute॥
  Kam Bija, Kam Japanandakam Bija Japa Toshite।
  Kam Kam Bijam Japadasaktakam Kam Santuta॥
  Kamkaraharshinikam Dhanadadhanamasana।
  Kam Bija Japakarinikam Bija Tapa Manasa॥
  Kam Karini Kam Mantrapujitakam Bija Dharini।
  Kam Kim Kumkai Kah Thah Chah Swaharupini॥

 • Kavacha 
 • कात्यायनौमुख पातु कां स्वाहास्वरूपिणी।
  ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुन्दरी॥
  कल्याणी हृदयम् पातु जया भगमालिनी॥

  Katyayanaumukha Patu Kam Swahaswarupini।
  Lalate Vijaya Patu Malini Nitya Sundari॥
  Kalyani Hridayam Patu Jaya Bhagamalini॥

 • Aarti 
 • जय जय अम्बे जय कात्यायनी। जय जग माता जग की महारानी॥
  बैजनाथ स्थान तुम्हारा। वहावर दाती नाम पुकारा॥
  कई नाम है कई धाम है। यह स्थान भी तो सुखधाम है॥
  हर मन्दिर में ज्योत तुम्हारी। कही योगेश्वरी महिमा न्यारी॥
  हर जगह उत्सव होते रहते। हर मन्दिर में भगत है कहते॥
  कत्यानी रक्षक काया की। ग्रंथि काटे मोह माया की॥
  झूठे मोह से छुडाने वाली। अपना नाम जपाने वाली॥
  बृहस्पतिवार को पूजा करिए। ध्यान कात्यानी का धरिये॥
  हर संकट को दूर करेगी। भंडारे भरपूर करेगी॥
  जो भी माँ को भक्त पुकारे। कात्यायनी सब कष्ट निवारे॥ • 7. Nap
 • Kālarātri ( कालरात्रि )

 • Amikor Pārvatī istennő dühében levetette magáról az aranytól fénylő szeplőtelenségét, hogy megölje a démonokat, Śumbha-t és Niśumbha-t, a világ úgy ismerte meg, mint Kālarātri istennő. Kālarātri, Pārvatī istennő legerősebb és legvadabb formája.

 • Kālarātri istennő uralkodó bolygója a Śani ( Szaturnusz ) bolygó. 
 • Kālarātri testének színe fekete, mint az éjszakai sötétség. Ő az, aki áthatolhatatlan. Meztelenül, meredt szemekkel és nyújtott ajkakkal egy szamár háton lovagol. Harmadik szeme a mindent elnyelő sötét centripetális erő, ami a teljes megsemmisülést garantálja. Háta mögött a fékezhetetlen rémisztő csillogása látható, és a világ szegletébe is elérő pusztító tűzfonat, hogy aki felismeri őt, és nem retteg, számára a tudatlanságot eloszlassa a sötétségben. Nyakában villámoktól cikázó magasfeszültségű koszorú lóg, amiből vakító sugarak törnek elő. Három szeme kerekítve az egész világegyetemet bejárja. Mindent lát és számon tart. Orrlyukaiból és ajkai közül lángcsóvák törnek elő, amivel hamuvá égeti az univerzumot és az áldozati felajánlást. Bal felső kezével a hatalom kardját tartja, a jobb alsó kezével a megelégedettséget mutatja. Testtartása a boldogság és a gyönyör tárháza. Bal alsó kezében van egy égő lámpa, ami a vakmerőség gesztusa. Jobb felső karja győzelemtartásban van.

 • Noha Kālarātri istennő Pārvatī legvadabb formája, a bhakta-it Abhaya és Varada Mudra-val áldja. A Śubh vagy kedvező ereje miatt a vadorzó Kālarātri istennőt Śubhankari istennőnek is nevezik, az erény, a jóság adományozója, és a félelemtől, bajoktól megóvó Anya. A Skanda Purāṇa-ban megemlítik, mint felszabadító Devi Mā Pārvatī, a Markandeya Purāṇa-ban pedig a pusztító koncepciójáról beszél.Kronológiailag Kālarātri először a Mahābhārata 18. Könyvében lett lejegyezve.

 • A Saudhikāgama egy ősi tantrikus szöveg, amely úgy mutatja be Kālarātri istennőt, mint aki minden nap és éjszaka ciklikusságát szabályozza. Az Ő székhelye a korona cakra ( más néven a sahasrāra csakra ), ezáltal adva az jnāna, siddhi és niddhi ( a tudás, a hatalom és a gazdagság ) erényét.

 • Mantrái :
 • ॐ देवी कालरात्र्यै नमः॥
  Om Devi Kalaratryai Namah॥

 • Prarthana 
 • एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता।
  लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी॥
  वामपादोल्लसल्लोह लताकण्टकभूषणा।
  वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी॥

  Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
  Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyakta Sharirini॥
  Vamapadollasalloha Latakantakabhushana।
  Vardhana Murdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥

 • Stuti 
 • या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
  Ya Devi Sarvabhuteshu Ma Kalaratri Rupena Samsthita।
  Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

 • Dhyana 
 • करालवन्दना घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजाम्।
  कालरात्रिम् करालिंका दिव्याम् विद्युतमाला विभूषिताम्॥
  दिव्यम् लौहवज्र खड्ग वामोघोर्ध्व कराम्बुजाम्।
  अभयम् वरदाम् चैव दक्षिणोध्वाघः पार्णिकाम् मम्॥
  महामेघ प्रभाम् श्यामाम् तक्षा चैव गर्दभारूढ़ा।
  घोरदंश कारालास्यां पीनोन्नत पयोधराम्॥
  सुख पप्रसन्न वदना स्मेरान्न सरोरूहाम्।
  एवम् सचियन्तयेत् कालरात्रिम् सर्वकाम् समृध्दिदाम्॥

  Karalavandana Ghoram Muktakeshi Chaturbhujam।
  Kalaratrim Karalimka Divyam Vidyutamala Vibhushitam॥
  Divyam Lauhavajra Khadga Vamoghordhva Karambujam।
  Abhayam Varadam Chaiva Dakshinodhvaghah Parnikam Mam॥
  Mahamegha Prabham Shyamam Taksha Chaiva Gardabharudha।
  Ghoradamsha Karalasyam Pinonnata Payodharam॥
  Sukha Prasanna Vadana Smeranna Saroruham।
  Evam Sachiyantayet Kalaratrim Sarvakam Samriddhidam॥

 • Stotra 
 • हीं कालरात्रि श्रीं कराली च क्लीं कल्याणी कलावती।
  कालमाता कलिदर्पध्नी कमदीश कुपान्विता॥
  कामबीजजपान्दा कमबीजस्वरूपिणी।
  कुमतिघ्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुल कामिनी॥
  क्लीं ह्रीं श्रीं मन्त्र्वर्णेन कालकण्टकघातिनी।
  कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा॥

  O Kalaratri Shrim Karali Cha Klim Kalyani Kalawati।
  Kalamata Kalidarpadhni Kamadisha Kupanvita॥
  Kamabijajapanda Kamabijaswarupini।
  Kumatighni Kulinartinashini Kula Kamini॥
  Klim Hrim Shrim Mantrvarnena Kalakantakaghatini।
  Kripamayi Kripadhara Kripapara Kripagama॥

 • Kavacha 
 • ऊँ क्लीं मे हृदयम् पातु पादौ श्रीकालरात्रि।
  ललाटे सततम् पातु तुष्टग्रह निवारिणी॥
  रसनाम् पातु कौमारी, भैरवी चक्षुषोर्भम।
  कटौ पृष्ठे महेशानी, कर्णोशङ्करभामिनी॥
  वर्जितानी तु स्थानाभि यानि च कवचेन हि।
  तानि सर्वाणि मे देवीसततंपातु स्तम्भिनी॥

  Om Klim Me Hridayam Patu Padau Shrikalaratri।
  Lalate Satatam Patu Tushtagraha Nivarini॥
  Rasanam Patu Kaumari, Bhairavi Chakshushorbhama।
  Katau Prishthe Maheshani, Karnoshankarabhamini॥
  Varjitani Tu Sthanabhi Yani Cha Kavachena Jay।
  Tani Sarvani Me Devisatatampatu Stambhini॥

 • Aarti 
 • कालरात्रि जय जय महाकाली। काल के मुंह से बचाने वाली॥
  दुष्ट संघारक नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतारा॥
  पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाली है तेरा पसारा॥
  खड्ग खप्पर रखने वाली। दुष्टों का लहू चखने वाली॥
  कलकत्ता स्थान तुम्हारा। सब जगह देखूं तेरा नजारा॥
  सभी देवता सब नर-नारी। गावें स्तुति सभी तुम्हारी॥
  रक्तदन्ता और अन्नपूर्णा। कृपा करे तो कोई भी दुःख ना॥
  ना कोई चिंता रहे ना बीमारी। ना कोई गम ना संकट भारी॥
  उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे॥
  तू भी भक्त प्रेम से कह। कालरात्रि माँ तेरी जय॥ • 8.Nap
 • Mahāgaurī ( महागौरी )

 • A hindu mitológiák szerint Pārvatī istennő a fiatal szűz Śailaputri formájában nagyon szép volt és szentséges arccal rendelkezett, és a keményégi háborúk után újra felvette tisztességes arcszínének örök tisztaságát, akit Mahāgaurī istennőnek hívtak. Ő olyan szépség, mint a világ legszebb kamasz leánya.

 • Mahāgaurī uralkodó bolygója a Rahu ( a Védikus asztrológiában ez a felszálló bolygó, mely a nap- és holdfogyatkozást okozza, valamint a meteorok irányítója. Úgy is nevezik, hogy holdcsomópont. ) A hindu mitológiák szerint Pārvatī istennő a fiatal szűz Śailaputri formájában nagyon szép volt és szentséges arccal rendelkezett, és a keményégi háborúk után újra felvette tisztességes arcszínének örök tisztaságát, akit Mahāgaurī istennőnek hívtak.

 • Mahāgaurī uralkodó bolygója a Rahu ( a Védikus asztrológiában ez a felszálló bolygó, mely a nap- és holdfogyatkozást okozza, valamint a meteorok irányítója. Úgy is nevezik, hogy holdcsomópont. )Mahāgaurī istennő hordozó állata Śailaputri istennő bikája, és emiatt Vriśarudha néven is ismert ( वृषारूढ़ा ). Vriśarudha a vṛṣabha szóból ered, mely erőteljes a Rāśi ( Bika ) csillagjelre utal. Mahāgaurī istennőt négy karral ábrázolják. Jobb kezében a Triśūla-t hordja ( amely az Icchā, Jñāna és Kriyāśakti együttes állapota ), és a másodikat Abhaya Mudra-ban tartja. Egyik bal kezében a Damaru-t fogja, és a másikat Varada Mudra-ban tartja.Mahāgaurī eredetének történetei:Śumbha és Niśumbha démonjait csak Pārvatī istennő női egyik inkarnációja ölhette meg. Ezért, Brahmā ( a Teremtő isten ) azt tanácsolta neki, hogy Śiva sötét erejének fekete bőrét vegye magára, így Pārvatī "Kālī" pigmentjével "feketévé" változott. A "Kālī" szó azonban "halált" is jelenthet, ezért Pārvatī a halál legyőzőjévé vált. Pārvatī később, miután legyőzte a két démont, súlyos bűnbánatot tett Brahmā-nak, hogy visszaszerezze makulátlan szeplőtelenségét. A bűnbánat beteljesedésével Brahmā továbbá azt az utasítást adta neki, hogy rituális fürdőt vegyen a Himalája Mansarovar folyójában. Ahogy fürdött, sötét bőre levált tóla, amelynek nőstény alakja volt, s így ebből a bőrből született meg a csodálatos gyönyörűség, Kauśiki ( másik nevén Maha Sarasvatī ). A fekete bőr levetése következtében Pārvatī visszanyerte makulátlan fehér szentségét, és így kapta meg a " Mahāgaurī " nevet. De a démonok elcsábítását és meggyilkolásuknak feladatát, a szép arcú adta Kauśiki-nek.

 • Másik történet szerint pedig:Mialatt Śiva aszkézist vitt véghez, testét Pārvatī borította be szent hamuval ( vibhuti ). Azután a Gangesz vize lemosta Śiva-ról a fehér hamut, ami Gaurī-ra ráfolyt és teljesen beborította. Innen ered a Mahāgaurī név jelentése.Az Úr Śiva Bőséges adományozó, aki ellátja híveit boldogsággal és kedvező tisztasággal. Mahāgaurī volt az Első, aki a hófedte Kailasha hegy csúcsán Śiva Bholenath oldalán ült, aki később Satiként manifesztálódott újjá. Pārvatī ezért volt fenségesen tiszta és erkölcsös.Ezeket a történeteket a Skanda Purāņa, Devvīmāhātmyam (a Markandeya Purāņa része), és a Śivapurāņa-Māhātmyam beszéli el.

 • Mantrái :
 • ॐ देवी महागौर्यै नमः॥
  Om Devi Mahagauryai Namah॥

 • Prarthana 
 • श्वेते वृषेसमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः।
  महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा॥
  Shwete Vrishesamarudha Shwetambaradhara Shuchih।
  Mahagauri Shubham Dadyanmahadeva Pramodada॥

 • Stuti 
 • या देवी सर्वभू‍तेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
  Ya Devi Sarvabhuteshu Maa Mahagauri Rupena Samsthita।
  Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

 • Dhyana 
 • वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
  सिंहारूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम्॥
  पूर्णन्दु निभाम् गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमम् महागौरी त्रिनेत्राम्।
  वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम्॥
  पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
  मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥
  प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् त्रैलोक्य मोहनम्।
  कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दन गन्धलिप्ताम्॥

  Vande Vanchhita Kamarthe Chandrardhakritashekharam।
  Simharudha Chaturbhuja Mahagauri Yashasvinim॥
  Purnandu Nibham Gauri Somachakrasthitam Ashtamam Mahagauri Trinetram।
  Varabhitikaram Trishula Damarudharam Mahagauri Bhajem॥
  Patambara Paridhanam Mriduhasya Nanalankara Bhushitam।
  Manjira, Hara, Keyura, Kinkini, Ratnakundala Manditam॥
  Praphulla Vandana Pallavadharam Kanta Kapolam Trailokya Mohanam।
  Kamaniyam Lavanyam Mrinalam Chandana Gandhaliptam॥

 • Stotra 
 • सर्वसङ्कट हन्त्री त्वंहि धन ऐश्वर्य प्रदायनीम्।
  ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥
  सुख शान्तिदात्री धन धान्य प्रदायनीम्।
  डमरूवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्॥
  त्रैलोक्यमङ्गल त्वंहि तापत्रय हारिणीम्।
  वददम् चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

  Sarvasankata Hantri Tvamhi Dhana Aishwarya Pradayanim।
  Jnanada Chaturvedamayi Mahagauri Pranamamyaham॥
  Sukha Shantidatri Dhana Dhanya Pradayanim।
  Damaruvadya Priya Adya Mahagauri Pranamamyaham॥
  Trailokyamangala Tvamhi Tapatraya Harinim।
  Vadadam Chaitanyamayi Mahagauri Pranamamyaham॥

 • Kavacha 
 • ॐकारः पातु शीर्षो माँ, हीं बीजम् माँ, हृदयो।
  क्लीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥
  ललाटम् कर्णो हुं बीजम् पातु महागौरी माँ नेत्रम्‌ घ्राणो।
  कपोत चिबुको फट् पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो॥

  Omkarah Patu Shirsho Maa, Him Bijam Maa, Hridayo।
  Klim Bijam Sadapatu Nabho Griho Cha Padayo॥
  Lalatam Karno Hum Bijam Patu Mahagauri Maa Netram Ghrano।
  Kapota Chibuko Phat Patu Swaha Maa Sarvavadano॥

 • Aarti 
 • जय महागौरी जगत की माया। जय उमा भवानी जय महामाया॥
  हरिद्वार कनखल के पासा। महागौरी तेरा वहा निवास॥
  चन्द्रकली और ममता अम्बे। जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे॥
  भीमा देवी विमला माता। कौशिक देवी जग विख्यता॥
  हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा॥
  सती (सत) हवन कुंड में था जलाया। उसी धुएं ने रूप काली बनाया॥
  बना धर्म सिंह जो सवारी में आया। तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया॥
  तभी माँ ने महागौरी नाम पाया। शरण आनेवाले का संकट मिटाया॥
  शनिवार को तेरी पूजा जो करता। माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता॥
  भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो। महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो॥


9. Nap

Siddhidatri ( सिद्धिदात्री )

Az univerzum megnyilvánulása elején Rudra már imádta Ādī-Paraśakti-t a teremtésért. A hindu tudósok úgy gondolják, hogy Ādī-Paraśakti Istennőnek nincs formája. Ő a hatalom legfőbb istennője. Ādī-Paraśakti az Úr Śiva bal oldalán Siddhidatri formában jelent meg, ezért a hindu mitológiákban Ardhanārīśwara ( Śiva és Śakti egysége ) "második tagjaként" Siddhidatri-ra utalnak.Siddhidatri istennő uralkodó bolygója a Ketu ( csökkenő holdcsomópont, Déli irány ).


Siddhidatri a kozmikus torony őre, aki minden természetfeletti erő birtokosa. A Devi Purāņa-ban Siddhatri néven szólnak hozzá az imák. Siddhidatri az összes siddhi birtokosa és adományozója. Általa szereznek uralmat a yogīk a természeti erők és önmaguk felett.


Amikor az univerzum csak egy hatalmas üresség volt, teljesen tele volt sötétséggel, a világ még csírájában sem volt jelen. De aztán egy isteni fénysugár, amiről nincs tudomásunk ( ezért mondjuk erre, nem létezik a számunkra ), mindent átszelve kiterjedt, megvilágítva az üresség minden egyes szegletét. Ez a fénytengely nem volt formális. Hirtelen elkezdett egy határozott méretet felvenni, és végül úgy nézett ki, mint egy isteni hölgy, aki nem volt más, mint maga Mahāśakti istennő. A Legfelsőbb Istennő előlépett és megjelenésével megszületett az Istenek Szentháromsága, Brahmā, Viṣṇu és Mahādev. Azt tanácsolta a három Úrnak, hogy értsék meg a feladataik teljesítésében betöltött szerepüket. Mahāśakti Istennő szavai alapján Trideva-k a tejóceán partján ültek, és sok éven át visszafogott rendet vállaltak. Ezután az örömteli istennő Siddhidhatri formájában jelent meg előttük. Felajánlotta nekik feleségeiket Önmaga lényegéből: Sarasvatī, Lakṣmī és Pārvatī formájában. Siddhidhatri istennő Brahma-t bízta meg a világ teremtőjének, Viṣṇu-nak a teremtés és teremtményeinek megőrzésével betöltött szerepét bízta, és Mahādev-re a világok megsemmisítését és újra teremtését. Azt mondta nekik, hogy hatalmuk a feleségeik formájában van, akik segítik őket feladataik ellátásában.


Az istennő biztosította őket ezt mondván, hogy nyolc természetfeletti erőt adott nekik, amelyben Anima, Mahima, Garima, Laghima, Prapti, Prakambya, Isitva és Vashitva nevet kapta. Anima azt jelenti, hogy testét egy morzsányira csökkenti, a Mahima a testének végtelen nagy méretre való kiterjesztését, Garima pedig végtelenül nehéz, a Laghima pedig súlytalan, Prapti azt jelenti, hogy mindenütt jelen van, Prakambya azt jelenti, hogy bármit akar, az Ishitva ( abszolút pszichikai és mentális ) uralkodás, és Vashitva azt jelenti, hogy hatalma van az összes alávetett élőlény felett. A nyolc legfőbb siddhi mellett Siddhidatri istennő Tridevnek adott még kilenc kincset és tíz másfajta természetfeletti erőt.


Siddhidhatri istennő, Śiva és Pārvatī testének fele átalakult Ardhanārīśwara-vá a teremtés fejlesztésének érdekében. A férfi és a női rész egyesüléséből születtek, a teremtett istenek, démonok, szörnyek, mennyei lények, fák, patkányok, kígyók, tehenek, bivalyok, ragadozók, víziállatok, Aruna és Garuda és még sok más faj. Az egész világ megteremtése most már teljesen teljes, számtalan csillaggal, galaxissal és csillagképekkel teli. A naprendszer teljesen kilenc bolygóból állt ( A Védikus horoszkóp a mai napig ez alapján operál ). A Földön szilárd földrészek jöttek létre, melyeket hatalmas óceánok, tavak, patakok, folyók és egyéb vízek vettek körül. Minden fajta növény- és állatvilág teremtetett, és megfelelő lakóhelyük volt. A 14 világot teljes egészében létrehozták és építették, így a fent említett lények lakóhelyei megmaradtak, amire elkészülve mind haza is költöztek.


Siddhidhatri istennő Kamal-án ( a Lótusz egy fajtája ) ül. Négy karja van, és egy nagyon boldog személyiség. A jobb oldalon egyik kezében Gada-t tart, a másikban Cakrát. Egyik bal kezében Lótuszvirágot, és a másikban Śankh-ot.Történetét a Śivapurāņa-Māhātmyam beszéli el.


Mantrái :

ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः॥
Om Devi Siddhidatryai Namah॥


Prarthana 

सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।
सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥

Siddha Gandharva Yakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥


Stuti 

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
Ya Devi Sarvabhuteshu Maa Siddhidatri Rupena Samsthita।
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥


Dhyana 

वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
कमलस्थिताम् चतुर्भुजा सिद्धीदात्री यशस्विनीम्॥
स्वर्णवर्णा निर्वाणचक्र स्थिताम् नवम् दुर्गा त्रिनेत्राम्।
शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधरां सिद्धीदात्री भजेम्॥
पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥
प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोला पीन पयोधराम्।
कमनीयां लावण्यां श्रीणकटिं निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

Vande Vanchhita Manorathartha Chandrardhakritashekharam।
Kamalasthitam Chaturbhuja Siddhidatri Yashasvinim॥
Swarnavarnna Nirvanachakra Sthitam Navam Durga Trinetram।
Shankha, Chakra, Gada, Padmadharam Siddhidatri Bhajem॥
Patambara Paridhanam Mriduhasya Nanalankara Bhushitam।
Manjira, Hara, Keyura, Kinkini, Ratnakundala Manditam॥
Praphulla Vandana Pallavadharam Kanta Kapolam Pin Payodharam।
Kamaniyam Lavanyam Shrinakati Nimnanabhi Nitambanim


Stotra 

कञ्चनाभा शङ्खचक्रगदापद्मधरा मुकुटोज्वलो।
स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
पटाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम्।
नलिस्थिताम् नलनार्क्षी सिद्धीदात्री नमोऽस्तुते॥
परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा।
परमशक्ति, परमभक्ति, सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता।
विश्व वार्चिता, विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
भुक्तिमुक्तिकारिणी भक्तकष्टनिवारिणी।
भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
धर्मार्थकाम प्रदायिनी महामोह विनाशिनीं।
मोक्षदायिनी सिद्धीदायिनी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

Kanchanabha Shankhachakragadapadmadhara Mukatojvalo।
Smeramukhi Shivapatni Siddhidatri Namoastute॥
Patambara Paridhanam Nanalankara Bhushitam।
Nalisthitam Nalanarkshi Siddhidatri Namoastute॥
Paramanandamayi Devi Parabrahma Paramatma।
Paramashakti, Paramabhakti, Siddhidatri Namoastute॥
Vishvakarti, Vishvabharti, Vishvaharti, Vishvaprita।
Vishva Varchita, Vishvatita Siddhidatri Namoastute॥
Bhuktimuktikarini Bhaktakashtanivarini।
Bhavasagara Tarini Siddhidatri Namoastute॥
Dharmarthakama Pradayini Mahamoha Vinashinim।
Mokshadayini Siddhidayini Siddhidatri Namoastute॥


Kavacha 

ॐकारः पातु शीर्षो माँ, ऐं बीजम् माँ हृदयो।
हीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥
ललाट कर्णो श्रीं बीजम् पातु क्लीं बीजम् माँ नेत्रम् घ्राणो।
कपोल चिबुको हसौ पातु जगत्प्रसूत्यै माँ सर्ववदनो॥

Omkarah Patu Shirsho Maa, Aim Bijam Maa Hridayo 
Him Bijam Sadapatu Nabho Griho Cha PadayoLalata Karno Shrim Bijam Patu Klim Bijam Maa Netram GhranoKapola Chibuko Hasau Patu Jagatprasutyai Maa Sarvavadano 


Aarti 

जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता। तु भक्तों की रक्षक तू दासों की माता॥
तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि। तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि॥
कठिन काम सिद्ध करती हो तुम। जभी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम॥
तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है। तू जगदम्बें दाती तू सर्व सिद्धि है॥
रविवार को तेरा सुमिरन करे जो। तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो॥
तू सब काज उसके करती है पूरे। कभी काम उसके रहे ना अधूरे॥
तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया। रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया॥
सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली। जो है तेरे दर का ही अम्बें सवाली॥
हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा। महा नंदा मंदिर में है वास तेरा॥
मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता। भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता॥10. Nap

Maha Navratri - Vijayadaśamī

Dusshera a Durgá pija tízedik napja. Ez az a nap, amikor a harcos Durga istennő legyőzte a bivaly démont Mahishasurat. A Dussherat más néven Vijayadashami-nak is nevezik ."Vijay" jelentése: győzelem, "dashami" jelentése: tizedik nap. A Puránák szerint ezen a napon győzte le Ráma a démonkirályt Rávanát, hogy ez által megmentse feleségét Sítát. Ezen a napon ünneplik a jó győzelmét a gonosz felett. Minden államban ünneplik nagy csinnadrattával, örömmel és odaadással. Óriási murtikat készítenek és azokkal a főtereken előadják Durga győzelmét. Ezek az előadások több órás estébe nyúló előadások. A gonosz démonkirályt elégetik, míg Durgát a folyóhoz viszik. Nagyon látványos, amikor a több méteres murtikat meggyújtják, felér egy tűzijátékkal.


Durga Puja

A Durga Puja, azaz Durga imádata, más néven Mahalaya, a Navratri ötödik estéjén, a növekvő holdkor tartják

A Puránák szerint Durgá Istennő, ezen a napon öltött testet és ment az emberek közé. Ez nem csak egyik legnépszerűbb vallási ünnep, hanem egyben populáris is. A falvakban, városokban ezen a napon a főtérre egy nagy Durga szobrot állítanak ki, fényekkel, virágokkal, egy nagyon díszes színpadra és az előtt a színpad előtt összegyűlik a város vagy falu apraja nagyja és a pujári vezetésével pujáznak. Nem beszélve arról, hogy folyamatosan szól a színpad melletti erősítőkből a Durga Maat ( Durga Anyát) dicsőítő ének. De nagyon sok helyen színházi előadásokkal és élő koncertekkel kedveskednek az Istennőnek. A következő három napon tart még a Durga Puja : Mahasaptami , Mahaastami , Mahanavami nagyon bonyolult szertartások szerint. A negyedik napon a Dashami-n az emberek nagy csinadratta közepette búcsút vesznek Durga Istennőtől. Megfogják a szobrot amely előtt pujáztak három napon keresztül és a legközelebbi folyóhoz vagy tóhoz viszik, ahol ünnepélyes szertartással a vízbe engedik majd megvárják míg eltűnik.

Amikor sadhana gyakorlást szeretnél elkezdeni, először gurut kell találnod. Ne próbálj sadhanát gyakorolni guru nélkül. Ez különösen a hétköznapi életet élőkre igaz. A guru nem csak az a valaki, akitől mantrát kapsz. Guru és tanítvány együtt dolgozik, ugyanúgy, mint az autó és annak vezetője. A guru a tanítványt minden szempontból megfigyeli - hogyan eszik, alszik, sír, sétál. Ahogy az orvos megvizsgálja a beteget, a guru úgy vizsgálja meg a tanítványt. Amíg nem találsz ilyen gurut, ne kezdj sadanát, és a legfontosabb, ne próbáld könyvekből kiolvasni, különben meg fogsz őrülni.