Śivasaṃhitā

Részlet Śivasaṃhitā-ból

शिवसंहिता

Fordította: Agni Setu

Szerzői jog © 2007 YogaVidya.com LLC. Minden jog fenntartva

A Read the Originals a YogaVidya.com LLC védjegye.

A YogaVidya.com a YogaVidya.com LLC bejegyzett védjegye.

Első kiadás

A könyvben használt papír megfelel az amerikai követelményeknek

Nemzeti Szabványügyi Intézet / Nemzeti Információs és Szabványügyi Szervezet

A könyvtárakban és levéltárakban található kiadványok és dokumentumok papírjának állandó számozása,

ANSI / NISO Z39.48-1992.

Gyártás az Amerikai Egyesült Államokban

A brit könyvtár nyilvánosságra hozatali katalógusai

Ennek a könyvnek a katalógus nyilvántartása elérhető a Brit Könyvtárban.

A Kongresszusi Könyvtár nyilvánosságra hozatali adatok

Sivasamhita. Angol és szanszkrit.

A Shiva Szamita: kritikus kiadás és angol fordítás / James Mallinson. - 1. szerk.o. cm.

Tartalmaz indexet.

ISBN 978-0-9716466-4-3 (szövet: alk. Papír)

ISBN 978-0-9716466-5-0 (részletek: alk. Papír)

A Shiva Szamhita magyarra fordítása a kötet szanszkrit szövegéből származik/Agni Setu.- 2.szerk

1. Hatha jóga - korai munkák 1800-ig. I. Mallinson, James, 1970- II. Cím.

BL1238.56.H38S58513 2007

294.5'9-DC22

2006052817

Bevezető

A szanszkrit Śivasaṃhita (Śiva gyűjteménye) egy gyakorlatias haṭhayoga szöveg. Szerzője ismeretlen, bár a hindu mitológia szerint Matsyendranath-tól ered, a "halak urától", aki a yogát az Úr Śiva kegyelméből közvetlenül hallotta.

Ez a szöveg 5 fejezetbő áll, melyek összesen 645 stanzát tartalmaznak, amit Śiva beszélt el felesége Pārvatī számára. A Śivasaṃhita különösen értékes, mivel tisztességes mennyiségű filozófiai témát tartalmaz, olyan tudásanyaggokkal, amelyeket sehol máshol nem találni. Pontos keletkezési dátuma ismeretlen, de a szanszkrit nyelvészek úgy tartják, hogy a kb. 15. századból származik.

A szöveg Első Fejezete (Bemutató feljegyzés) egy értekezés a nem kettős Vedānta filozófiáról (Advaita Vedānta = Kettősnélküli Tudás Vége) a dél-indiai Śrī Vidyā iskola befolyásaival[1]. A fennmaradó fejezetek a yogáról, a guru (mester) fontosságáról a gyakorló számára, a különféle āsanákról, mudrákról és siddhikről szólnak, amelyek elérhetőek a yoga és a tantra gyakorlásával. A Śivasaṃhitā az egyik túlélõ a hat klasszikus haṭhayoga értekezés közül, a másik kettõ a Gherandasaṃhitā és Haṭhayogapradīpikā. A haṭhayoga legátfogóbb traktátájának tekintik, és azt is ajánlja, hogy a házfők gyakorolhassák és vegyenek részt a yogaban. A szövegnek több tucat más-más fordítás és értelmezés változata ismert. A kritikus kiadását 1999-ben tette közzé a Kaivalya Dham Jóga Kutató Intézet .

Néhány tudós szerint a Śivasaṃhita egy 17. századi magyarázata a Nath rendszer birtokában van. Viszont az egyik neves yogijuk James Mallinson - a Haṭhayog publikációiból ismert szanszkrit és keleti tanulmányok tudósa - a szöveget Kr. E. 1500 előttire teszi. . A szövegben szereplő állítások alapján Mallinson úgy véli, hogy Śivasaṃhita Vāraṇāsi-ban vagy annak környékén keletkezett.

A szöveg első verse ezt mondja: " A Jñāna (transzcendentális tudás) önmagában örök; kezdet és vég nélküli; nincs más (ehhez hasonló)..." A szöveg fő célja az, hogy felébressze ezt a Jñana-t egy személyen belül. A későbbi versekben azt állítják, hogy a szöveget maga az Úr Śiva továbbította, és hogy ez a szöveg a yoga teljes tudományát alkotja, titkos és csak a nagy lelkek számára készült. A szerző a Śivasaṃhita-t valódi yogaszövegnek nyilvánítja, ám öt fejezetében a tantákra is hivatkozik.

- Az első fejezet (Prathamapaṭala) a jñāna részletes leírását tartalmazza; a karma eredményei; a különféle felszabadítási módszerek (mokša) és más filozófiai perspektívák, amelyek az Advaita Vedanta filozófiáján alapulnak, a déli Sri Vidya tantrikus iskola szemszögéből van; és megmutatja hogyan lehet legyőzni az akadályokat, amelyekkel a Jīva (korlátozott én) szembesül a felszabadulás iránti törekvéseiben.

- A második fejezet (Dvitīyapaṭala) a Tattvák, a fő Nāḍik és a Cakrák leírását tartalmazza; beszél a Kuṇḍalinī elhelyezkedéséről és céljáról; a Vaisvanara, arról a belső tűzről, amely elősegíti az emésztést, és a test életét vagy energiáját fenntartja, valamint a Jīva teljesítményeiről.

- A harmadik fejezet (Tritīyapaṭala) tíz Váyut írja le a testben lévő működő funkcióival együtt; a Prāṇa mint létfontosságú erőt is definiálja, amely a szív lótuszán ül, és amelyet a Jīva vāsanái (vágyak) elfednek; a Guru fontosságára is rá mutat; beszél a prānayāmáról, hogy mi is az pontosan; elbeszéli még a NāḍiŚodhana (az idegek tisztításának) módszereit, ideértve annak jelentését, a yoga négy szakaszát, a nyolc siddit és a négy rsanát.

- A negyedik fejezet (Caturthapaṭala) tíz mudrā-t mutat be: mahāmudrā, mahābandha, mahāvedha, khecarī, jālandhara, mūlabandha, viparītakaraṇa, uḍḍyāna, vajroli és śakticālana. Hasznos abban, hogy az energiát belülről lezárja, és a gyyu vagy prā paraa-t fokozatosan irányítja a központi Suṣumnā alapjába, majd felébreszti az alvó Kuṇḍalinī-t, és a Brahmarandhra-ba hozza, hogy a Jīva elérje a siddhit és később a Mokṣa-t.

- Az ötödik fejezet (Pañcamapaṭala) azt tárgyalja, hogy mi akadályozza meg egy korlátozott személy (jīva) szabadon bocsátását; négyféle aspiráns létezik; négyféle yoga; és belső hangok kategóriái; a Pratyāhāra (érzékelésből való kivonás) és Dhāraṇā (koncentráció) gyakorlatait is tárgyalja; a hét lótusz szempontjáról is beszél; valamint a Rājayoga és Mantra Japa-ról is [amikor az uralkodó istenségekkel kapcsolat létesül a kívánt erejükön át], és bemutatja mindezt, mint felszabadítási technikát. A szerző legcsodálatosabb módon írta le ezeket.

A Śivasaṃhita komplex fiziológiáról beszél, 84 különféle āsanát vezet fel (amelyek közül sokan csak négyet ismernek részletesebben), öt konkrét pránatípust ír le és technikákat kínál ezek szabályozására. Ezenkívül foglalkozik a mudrák technikáival, a tantrikus gyakorlatokkal és a meditáció elvont filozófiájával. A szöveg kimondja, hogy egy házfő gyakorolhat yogát és élvezheti azt.

Sok angol fordítás is készült a szövegnek. Az első ismert angol fordítást Shri Chandra Vasu (1884, Lahore) tette közzé a "A hinduk szent könyvei" című sorozatban. Ezzel Rai Bahadur és Shri Chandra Vasu 1914-es fordítása volt az első olyan fordítás, amely globális közönséget talált. Bizonyos szakaszokat azonban kihagy (pl. Vajroli mudrā), és emiatt egyesek pontatlannak tartják. 2007-ben James Mallinson új fordítást készített e problémák megoldására. Az új fordítás a rendelkezésre álló szöveg egyetlen kritikus kiadásán alapul - amelyet a Kaivalyadhama Egészségügyi és Jóga Kutatóközpont 1999-ben publikált .

James Mallinson a következőt írta róla:

"... A Śivasaṃhita angol nyelvű fordítása, amelyet Chandra Vasu készített 1914-ben, a világ minden részén az āsana rajongók körében talált közönséget. Megkérdezheti, szükség van-e újabb fordításra? (Vannak más fordítások is , de mindegyik Vasu-ra épül, vagy csak az angol nyelvre hagyatkoznak.) Nos, Vasu munkájában sok hiányosság van; itt csak a legfontosabbat említem. Először is, fordítása gyakran pontatlan. Másodszor, nincs utalás melyik szanszkrit kéziratokat használta, vagy hogyan használta őket. Harmadszor, körültekintően elhagyott jó néhány fontos gyakorlatot, pl. a vajrolimudrāt, amely ebben a kötetben található a 4.78-104 versekben. Amikor ezt a fordítást készítettem, úgy döntöttem, hogy a rendelkezésre álló szöveg, amelyet a Kaivalya Dham Jóga Kutatóintézet 1999- ben tett közzé, gondosan összegyűjtve tizenhárom kéziratot és három nyomtatott kiadást, megfelelően regisztrálva, kizárólag a szanszkrit nyelvet vettem figyelembe. Az olvasmányok választását azonban megvizsgáltam, és észrevettem, hogy a bevezetésükben elfogadott jó szándékok ellenére nem alkalmazták a szükséges kritikai szigort. Szóval újból kiadtam a szöveget, ellenőrizve a több ezer variációt. Szükségesnek tartottam, hogy a több, mint háromszáz kommentárt figyelembe véve, megpróbáljam az aforizmák eredeti jelentésüket vissza adni. Kérem, olvassa el a YogaVidya.com webhelyet az ezekről az olvasmányokról és azok elfogadásának írásait. Így a könyv szanszkritja az első, amely a szöveg kéziratának valóban kritikus elemzésén alapul. Bárcsak nyugodt szívvel kimondhatnám, hogy ez azt jelenti, hogy a fordítás is az első, amely valóban koherens. Sajnos nem így van. Ennek két oka van. Először is, egyes helyeken az összes kéziratban található adatok nagyon sérültek és nehezen érthetők. Másodszor, a szöveg a yogaoktatás eklektikus gyűjteménye, és ezeknek a tanításoknak némelyike ​​ellentmond egymásnak. A szöveg korábbi szerkesztői és fordítói e kérdések egyikével sem foglalkoztak. Módosítások és a variáns olvasmányok gondos elfogadása révén sikerült megérteni szinte az összes nehéz bekezdést, de egyet vagy kettőt még figyelembe kell venni ... Összefoglalva: sok hónapig gondosan dolgoztam, hogy olyan könyvet adjak tovább, amelyben az olvasó bízhat a szanszkrit jelentésekben és az angol nyelvű fordításokban. Megpróbáltam a fordítást helyesen elvégezni, és olvashatóvá tenni, mindezt úgy, hogy ne tartalmazzon semmi olyat, ami a szövegben nem található. Azt kívánom, hogy mindenki számára ez növelje a megértést yoga útján járva. "शिवसंहिता

Śivasaṃhitā

प्रथमः पटलः (prathamaḥ paṭalaḥ - első fejezet)


एकं ज्ञानं नित्यमाद्यन्तशून्यं नान्यत् किञ्चिद्वत्ते ते वस्तु सत्यम्। यद्भेदोस्मिन्निन्द्रियोपाधिना वै ज्ञानस्यायं भासते नान्यथैव॥ १॥

ekaṁ jñānaṁ nityamādyantaśūnyaṁ nānyat kiñcidvatte te vastu satyam |

yadbhedosminnindriyopādhinā vai jñānasyāyaṁ bhāsate nānyathaiva || 1 ||

  • [Az Úr mondta:] A Jñāna (transzcendentális tudás) önmagában örök; kezdet és vég nélküli; nincs más (ehhez hasonló). A sokféleség, amelyet a világban látunk, csak az érzékszervi tapasztalás következményei, amelyek nem befolyásolják ezt a Jñāna-t.


2- अथ भक्तानुरक्तोऽहं वक्ति योगानुशासनम्। ईश्वरः सर्वभूतानामात्ममुक्तिप्रदायकः॥ २॥

3- त्यक्त्वा विवादशीलानां मतं दुर्ज्ञानहेतुकम्। आत्मज्ञानाय भूतानामनन्यगतिचेतसाम् ॥ ३॥

atha bhaktānurakto'haṁ vakti yogānuśāsanam | īśvaraḥ sarva bhūtānāmātmamuktipradāyakaḥ || 2 ||

tyaktvā vivādaśīlānāṁ mataṁ durjñānahetukam | ātmajñānāya bhūtānāmananyagaticetasām || 3 ||

2-3- Īśvara ( Śiva ) , a bhaktáinak szentelt és az ellentmondásos hamis doktrínák elvetésével, a yoga tanításának megvilágítását fejtette ki (amit most elmondok), amely a tiszta felszabadítást biztosítja minden lény számára, s akiknek elméje erre összpontosul, többé el nem terelhető.4- सत्यं केचित्प्रशंसन्ति तपः शौचं तथापरे। क्षमां केचित्प्रशंसंति तथैव सममार्ज्जवम् ॥ ४॥

satyaṁ kecitpraśaṁsanti tapaḥ śaucaṁ tathāpare | kṣamāṁ kecitpraśaṁsaṁti tathaiva samamārjjavam || 4 ||

4- Egyesek dicsérik az igazságot, mások a megszorítást és tisztaságot; vannak akik ápolják a megbocsátást, és olyanok is, akik az egyenlőséget és az őszinteséget hirdetik.5- केचिद्दानं प्रशंसन्ति पितृकर्म तथापरे। केचित्कर्म प्रशंसन्ति केचिद्वैराग्यमुत्तमम् ॥ ५॥

keciddānaṁ praśaṁsanti pitṛkarma tathāpare | kecitkarma praśaṁsanti kecidvairāgyamuttamam || 5 ||

5- Néhányan a szeretet békességére törekszenek, mások azősök tisteletére esküsznek. Vannak, akik ápolják a cselekedeteket (Karma), mások jobban vonzódnak az elkülönüléshez (Vairagya).6- केचिद्गृहस्थकर्माणि प्रशंसन्ति विचक्षणाः। अग्निहोत्रादिकं कर्म तथा केचित् परं विदुः ॥ ६॥

kecidgṛhasthakarmāṇi praśaṁsanti vicakṣaṇāḥ | agnihotrādikaṁ karma tathā kecit paraṁ viduḥ || 6 ||

6- Egyes bölcsek a házfő kötelességeit dícsérik, mások szerint a tűzáldozatból nyert tettek eredményei magasabb szintű praxis.7- मन्त्रयोगं प्रशंसन्ति किचित्तिर्थानुसेवनम्। एवं बहूनुपायांस्तु प्रवदन्ति हि मुक्तये ॥ ७॥

mantrayogaṁ praśaṁsanti kicittirthānusevanam | evaṁ bahūnupāyāṁstu pravadanti hi muktaye || 7 ||

7- Vannak, akik a mantra-yogából nyert békességre esküsznek, mások a zarándoklatokban élik meg ugyanezt. A felszabadulás sok arculata közül választva bármelyikkel elérhető a cél.8- एवं व्यवसिता लोके कृत्याकृत्यविदो जनाः। व्यामोहमेव गच्छंति विमुक्ताः पापकर्मभिः ॥ ८॥

evaṁ vyavasitā loke kṛtyākṛtyavido janāḥ | vyāmohameva gacchaṁti vimuktāḥ pāpakarmabhiḥ || 8 ||

8- A világon vannak olyan emberek, akik annyira biztosak abban, hogy tudják, mi az ami van és mit nem szabad tenni, azt gondolván, hogy bűneiktől mentesek, mégis megtévesztik magukat.9- एतन्मतावलम्बी यो लब्ध्वा दुरितपुण्यके। भ्रमतीत्यवशः सोऽत्र जन्ममृत्युपरम्पराम् ॥ ९॥

etanmatāvalambī yo labdhvā duritapuṇyake | bhramatītyavaśaḥ so'tra janmamṛtyuparamparām || 9 ||

9 - Azok az emberek, akik követik ezeket a tanokat, és jó és rossz tetteik gyümölcsét kapják, ezen a világon vándorolnak a születési és halál ciklusain keresztül.10- अन्यैर्मतिमता श्रेष्ठैर्गुप्तालोकनतत्परैः। आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सर्वगतास्तथा ॥ १०॥

anyairmatimatā śreṣṭhairguptālokanatatparaiḥ | ātmāno bahavaḥ proktā nityāḥ sarvagatāstathā || 10 ||

1 0 - A bölcsek közül a legjobbak, tiszta szándékkal a sokféleség között felfedezik a valódi Én-t, és azt mondják határtalannak és öröknek, mely mindenütt jelen van.11- यद्यत्प्रत्यक्षविषयं तदन्यन्नास्ति चक्षते। कुतः स्वर्गादयः सन्तीत्यन्ये निश्चितमानसाः ॥ ११॥

yadyatpratyakṣaviṣayaṁ tadanyannāsti cakṣate | kutaḥ svargādayaḥ santītyanye niścitamānasāḥ || 11 ||

11 - Mások azt mondják, hogy csak az érzékek által érzékelt dolgok léteznek. Meggyőződésükkel kérdezik: "(ha ez nem így van) akkor hol a menny és hol a pokol?"ज्ञानप्रवाह इत्यन्ये शून्यं केचित्परं विदुः। द्वावेव तत्त्वं मन्यन्तेऽपरे प्रकृतिपूरुषौ ॥ १२॥

jñānapravāha ityanye śūnyaṁ kecitparaṁ viduḥ | dvāveva tattvaṁ manyante'pare prakṛtipūruṣau || 12 ||

12 - Néhányan hisznek a tudat [pszichomentális] áramlásában. Egyesek az ürességet tekintik végső valóságnak. Mások szerint pedig két alapelv létezik: anyag (Prakṛti) és az Én-tudatosság (Puruṣa).अत्यन्तभिन्नमतयः परमार्थपराङ्मुखाः। एवमन्ये तु संचिन्त्य यथामति यथाश्रुतम् ॥ १३॥

निरीश्वरमिदं प्राहुः सेश्वरञ्च तथापरे। वदन्ति विविधैर्भेदैः सुयुक्त्या स्थितिकातराः ॥ १४॥

atyantabhinnamatayaḥ paramārthaparāṅmukhāḥ | evamanye tu saṁcintya yathāmati yathāśrutam || 13 ||

nirīśvaramidaṁ prāhuḥ seśvarañca tathāpare | vadanti vividhairbhedaiḥ suyuktyā sthitikātarāḥ | 14 ||

13-14- Figyelembe véve a hiedelmek sokféleségét, sok ember figyelm hiányból elkerüli a Legfelsõbb Valóságot, és gondolkodásuk szerint, amit meghallottak, azt mondják (pl. hogy nincs Isten az univerzumban. Mások szerint meg létezik.) A helyzetükben bizonytalanok, annak dacára, hogy intelligensen állítanak eltérõ véleményeket.एते चान्ये च मुनयः संज्ञाभेदा पृथग्विधाः। शास्त्रेषु कथिता ह्येते लोकव्यामोहकारकाः ॥ १५॥

एतद्विवादशीलानां मतं वक्तुं न शक्यते। भ्रमन्त्यस्मिञ्जनाः सर्वे मुक्तिमार्गबहिष्कृताः ॥ १६॥

ete cānye ca munayaḥ saṁjñābhedā pṛthagvidhāḥ | śāstreṣu kathitā hyete lokavyāmohakārakāḥ || 15 ||

etadvivādaśīlānāṁ mataṁ vaktuṁ na śakyate | bhramantyasmiñjanāḥ sarve muktimārgabahiṣkṛtāḥ || 16 ||

15-16 - Ezek, és számos más spekuláns ötletetet birtokló bölcsek, nem ismervén a Śāstrak (szent szövegek) rejtett kincseit, megtévesztik és zavarba ejtik az embereket. Számukra em érthető az abszolút arculatainak tanítása. Mindenki eltéved bennük, és eltévelyednek a felszabadulásba.आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशास्त्रं परं मतम् ॥ १७॥

ālokya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ | idamekaṁ suniṣpannaṁ yogaśāstraṁ paraṁ matam || 17 ||

17 - Az összes Śastra vizsgálatakor, és többszöri újragondolásuk során arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy ez a Yoga Śāstra a legfőbb doktrína.यस्मिन् याते सर्वमिदं यातं भवति निश्चितम्। तस्मिन्परिश्रमः कार्यः किमन्यच्छास्त्रभाषितम् ॥ १८॥

yasmin yāte sarvamidaṁ yātaṁ bhavati niścitam | tasminpariśramaḥ kāryaḥ kimanyacchāstrabhāṣitam || 18 ||

18- Ismervén ezt a Yoga Śāstra-t, bizonyosságom van benne. Ezért a megszerzése érdekében minden erőfeszítést meg kell tennie annak, eki el akarja sajátítani. Mi szükség van hát más Śāstra-k (szentírások) megtanulására?योगशास्त्रमिदं गोप्यमस्माभिः परिभाषितम्। सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रैलोक्ये च महात्मने ॥ १९॥

yogaśāstramidaṁ gopyamasmābhiḥ paribhāṣitam | subhaktāya pradātavyaṁ trailokye ca mahātmane || 19 ||

19- Az itt leírt Yoga Śāstra nagy titok. Csak annak a nagy léleknek tárul fel, aki bejárta a három világ minden szegletét.कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डमिति वेदो द्विधा मतः। भवति द्विविधो भेदो ज्ञानकाण्डस्य कर्मणः ॥ २०॥

karmakāṇḍaṁ jñānakāṇḍamiti vedo dvidhā mataḥ | bhavati dvividho bhedo jñānakāṇḍasya karmaṇaḥ || 20 ||

20- Két rendszer létezik (mint például a Védákban). Karmakāṇda (rituálizmus) és Jñānakāṇda (tudás). A Jñānakāṇda és a Karmakāṇda ismét két részre oszlik.द्विविधः कर्मकाण्डः स्यान्निषेधविधापूर्वकः॥ 21.

dvividhaḥ karmakāṇḍaḥ syānniṣedhavidhipūrvakaḥ || 21.||

A Karmakāṇda kettős - előírásokból és tilalmakból állnak.


Vidhina karmakarane punyam bhavati nischitam. 22.

niṣiddhakarmakaraṇe pāpaṁ bhavati niścitam | vidhinā karmakaraṇe puṇyaṁ bhavati niścitam || 22. ||

22. A tiltott cselekedetek, ha azokat nem tartják be, bűnre vezetnek. Az előírt aktusok betartása érdemeket eredményeznek.त्रिविधो विधिकूटः स्यान्नित्यनैमित्तकाम्यतः। नित्ये⁇ कृते किल्विषं स्यात्काम्ये नैमित्तिके फलम्॥ 23.

trividho vidhikūṭaḥ syānnityanaimittakāmyataḥ | nitye'kṛte kilviṣaṁ syātkāmye naimittike phalam || 23.||

23- Háromféle recept létezik - nitya (rendes), naimittika (alkalmi) és kamya (opcionális).


A Dvividhantu gyümölcsök elnyerői ismerik a mennyet és a poklot. 


Swargo nanavidhaschaiva narkopi és bhavet. 24.

dvividhantu phalaṁ jñeyaṁ svargo naraka eva ca | svargo nānāvidhaścaiva narakopi tathā bhavet || 24. ||

24 - A cselekedetek kettős eredményei - mennyei vagy a pokolbéli. Többféle ég és pokol létezik.


Punyakarmani Vai Swargo Narak: Papakarmani. 


कर्मबंधमयी सृष्टिर्नान्यथा भवति ध्रुवम्॥ 25.

puṇyakarmāṇi vai svargo narakaḥ papakarmāṇi | karmabaṁdhamayī sṛṣṭirnānyathā bhavati dhruvam || 25.||

25. A jó cselekedetek valóban a mennybe visznek, a bűnös cselekedetek pedig a pokolba; a teremtés a karma természetes eredménye.


Jantubhishchanubhuyante menny Nanasukhani f. Nanavidhani dukhkhani narake duhsahani vai. 26.

jantubhiścānubhūyaṁte svarge nānāsukhāni ca | nānāvidhāni duḥkhāni narake duḥsahāni vai || 26. ||

26 - A lények élvezik az égi jutalmakat; a pokolban azonban sok elfogadhatatlan fájdalmat szenvednek.


पापकर्मवशाद्दुखं पुण्यकर्मवशात्सुखम्। 

Tasmatsukharthi különféle erények prakurute dhruvam. 27.

papakarmavaśāddukhaṁ puṇyakarmavaśātsukham | tasmātsukhārthī vividhaṁ puṇyaṁ prakurute dhruvam || 27. ||

27 - Bűnös cselekedetekből fájdalom, jó cselekedetekből, boldogságból származik. A boldogságot keresve az emberek folyamatosan jó cselekedeteket követnek el, de újraszületnek a bűn kedvéért.


पुण्यभोगावसाने तु नान्यथा भवति ध्रुवम्॥ 28.

pāpabhogāvasāne tu punarjanma bhavetkhalu | puṇyabhogāvasāne tu nānyathā bhavati dhruvam || 28. ||

28. Ha megszűnik a rossz cselekedetek miatti szenvedés, akkor újjászületés következik be; és a jó cselekedetek gyümölcsöt teremnek.स्वर्गे⁇ पि दुखसंभोगःरश्रीदर्शनदादिषु। ततो दुखमिदं सर्वं भवेन्नास्त्यत्र संशयः॥ 2 9.

svarge'pi duḥkhasaṁbhogaḥ paraśrīdarśanādiṣu |

tato duḥkhamidaṁ sarvaṁ bhavennāstyatra saṁśayaḥ || 29. ||

29 - (A Yogi számára) még a mennyben is fájdalom tapasztalható meg, hogy mások fölényét lássa; Valójában ez az egész univerzum tele van szomorúsággal.


Tatkarmakalpakai: Proktam punyam papamiti dilemma. Punyapapamayo bandho dehinam bhavati kramat. 30.

tatkarmakalpakaiḥ proktaṁ puṇyaṁ pāpamiti dvidhā | puṇyapāpamayo bandho dehināṁ bhavati kramāt || 30. ||

3 0 - A szerzők a Karmát két részre osztották; jó és rossz cselekedetek; ők a rabszolgaság és az újjászületés valódi okait tárták fel.


 नित्यनैमित्तिकं संज्ञं त्यक्त्वा योगे प्रवर्तते॥ 31.

ihāmutra phaladveṣī saphalaṁ karma saṁtyajet | nityanaimittikaṁ saṁjñaṁ tyaktvā yoge pravartate || 31. ||

31 - (A Yogi) miután lemondott a cselekedetek gyümölcseiről, valamint a nitya és a naimittika karmához való ragaszkodásról (rendszeres és alkalmi cselekedetek), mindent vissza kell vonnia a yoga gyakorlásával.


पुण्यपापद्वयं त्यक्त्वा ज्ञानकांडे प्रवर्तते॥ 32.

karmakāṇḍasya māhātmyaṁ jñātvā yogī tyajetsudhīḥ | puṇyapāpadvayaṁ tyaktvā jñānakāṇḍe pravartate || 32. ||

32 - A bölcs yogi, miután megértette Karmakāṇda (cselekedetek) igazságát, le kellene mondania arról is; és mikor lemondott az erényről és az ellentétről, el kell kötelezmie magát Jñānakāṇda (a tudás) iránt.


Atmā vā'retu draṣṭavyaḥ śrotavyetyādi yacchrutiḥ | sā sevyā tatprayatnena muktidā hetudāyinī || 33. ||

33 - A védikus előírást, miszerint az Átmát (Én) meg kell látni és meg kell hallgatni, gondosan be kell tartani: mert ez garantálja a felszabadulást és az igaz tudást, amit tovább kell adnia adományozás céljából.सो⁇ हं प्रवर्तते मत्तो जगत्सर्वं चराचरम्॥ 34.

duriteṣu ca puṇyeṣu yo dhīrvṛttiṁ pracodayāt | so'haṁ pravartate matto jagatsarvaṁ carācaram॥ 34. 

Minden látható, minden halható. Semmi sem különbözik. A teljes univerzum mozgó és mozdulatlan részei az Én Vagyok megnyilvánulása.


sarvaṁ ca diyate mattaḥ sarvaṁ ca mayi līyate | na tadbhinno'hamasmīha madbhinno na tu kiṁcana || 35. ||

34 - 35- Az az intelligencia, amely az elme működését a jó vagy a rossz cselekedetek felé irányítja, az Én vagyok. Az egész világegyetem, élő és élettelen, tőlem (Śiva) származik. Minden dolog bennem lát, és mindegyik beolvad természetembe. Minden lény elválaszthatatlan tőlem, mert nem vagyok elválasztva semmilyen lénytől. Ezért nincs semmi más, mint a lények és a lények közötti szerves egység.


[1] A Sri Vidya az egyik legátfogóbb és legnépszerűbb Śāktā hagyomány. A Vidya szó szerint tanulást jelent; a "vid" szógyökből származik - tudni, tanulni. A tudás a Védák alapján történik, melyből a tanulást merítik. "Śrī" azt jelenti, hogy a jólét, kedvező, isteni. Śrī Devi az isteni Anya ebben a rendszerben, aki boldogságot és kegyet ad a bhaktáinak. A védikus tudás diverzifikálódott és különböző iskolákká fejlődött, például śmarta, Śrauta, Paurānika és így tovább. A Tantra egy másik gyakorlati iskola, amely egyesíti az imádat módszereit a filozófiával és a teológiával. A ŚrīVidyā, az egyik legnagyobb kultusz a Śāktā Tantrák körében.