Śrī Gaṇeśa isteni személye és mantrái

Írta : Agnisetu

Copyright © 2021 Minden jog fenntartva! A mű szerzője fenntart magának minden jogot ami mind a mű készítőjét törvényileg megilleti (sokszorosítás, forgalmazás, nyilvános helyen bemutatás stb.)


Gaṇeśa - A Dharma Ura

Az Indiai kultúrában a legvonzobb isteni személyiség maga Śrī Gaṇeśa. Śrī Gaṇeśa, Śiva és Pārvatī gyermeke. A gyermek a szülők szerelmének gyümölcsét fejezi ki. A történet szimbolikájában Pārvatī egy napon arckenőcséből formázza meg Gaṇeśa-t, hogy az szolgálhassa Őt, majd megáldja és Életet lehet belé. Az ismert történet végén Śiva elfogadja fiának Gaṇeśa-t, azonban van egy fontos részlet. Pārvatī Gaṇeśa megteremtésekor egyedül van, Śiva nincs a közelben. Azt, hogy Pārvatī olyan erővel bír, mint Śiva, a Purāna történetek már elénk tárták. A kettejük Egysége, mint házas felek, a Véégső Valóság Teljességét jelzi. Így Pārvatī Śiva Kegyéből teremtheti meg a fiút, mert a Kegy mindig Vele van.

Azonban az, hogy Gaṇeśa születése Śiva távollétében történik, némiképp Pārvatī oldalához kapcsolja Őt. Később, mikor Śiva feltámasztja a fiút Pārvatī kérésére, Gaṇeśa másodjára születik meg, immáron egyenesen Śiva Kegyéből, ekkor kapja meg Tőle az Ő sereginek (gaṇa) irányítását és lesz Śiva égi seregeinek Ura. Gaṇapati.

Gaṇeśa-t szerte a világon imádják, híveinek száma milliárdos nagyságrendre rúg, szektariánus 'hova tartozástól függetlenül'. Vaisnavák, Śaivák, Sakták vagy akár a Smarta irányzat is éppúgy mutat be imádatot Gaṇeśa-nak, mint Visnu-nak vagy Śivának. A tantrikus időszak virágzásával együtt még egy külön szekta is kialakult a Saiva kultuszon belül, akik a Gaṇapati Upanishad-ra támaszkodnak, ahol Gaṇeśa, megkapja Brahmā, Visnu és Śiva funkcióit, ezáltal Őt imádják legfelsőbb Brahmanként.

Gaṇeśa-t alapvetően az akadályok elhárítójának ismerik. Erre egy fontos pont rá is mutat a Śivamahāpurāna történetben. Miután Pārvatī megenyhül irgalmatlan dühéből és meghagyja, hogy ezen túl minden Istentiszteletet, fohászt meg kell, hogy előzzön a Gaṇeśa-hoz való imádság.

Az Ő szimbolikájának tárháza a végtelenbe fut. A Mudgala Purāna harminckét formáját sorolja fel, amelyek az Ő szimbólumait mutatják be, ezáltal Gaṇeśa rendkívül tág funkcióit fedik fel, speciális helyzete ebből érthető meg. Azonban Gaṇeśa nem csupán szimbólum, ezt gyakran értelmezik így, pedig ezzel elvágják Gaṇeśa igazi áldását maguktól. Ő egy olyan Élő Transzcendens Isteni Lény, aki a legátfogóbb tevékenységet végzi. Ő van legközelebb az immanens világhoz (Prakṛiti), de Ő Túl is van azon. Édesanyja, Pārvatī-śakti egy olyan csatornáját képviseli, amelyen keresztül Śiva határtalan Kegyét és Szeretetét érvényesíti. Ő az Isteni Gondviselés, aki szüntelenül teljesíti Atyja kívánságát, az Ő Lótuszlábánál ül és elvezeti oda a jīva-t (egyéni lelket, az individuumot). Gaṇeśa azonban, sohasem siet. Mindig türelmes, hiszen túl van Időn és Téren. Áldásait lassan adja, mindig megfontolt és józan. Tiszta és Nemes. Szeretete napsugárként ragyog.


Eszközei, szimbólumai tanítanak

Gaṇeśa emberi testéhez egy elefánt feje tartozik. Az elefánt az erő, a nyugalom, a bölcsesség megtestesítője. Gondoskodása, Szeretete híresen jó szülővé teszi.

Nagy feje szimbolizálja, a tiszta és magas tudatosságot. Hatalmas fülei a bölcsességének alapja. Hallgat és Hallgat, ezáltal mindent Tud. Szája ellenben kicsi, nincs szüksége szavakra, Ő a Belső Hang. Nagy pocakja magában foglalja az Univerzumot, annak minden jó és rossz elemét, emberi vonatkozásban: jóllakott, vagyis elégedett. Áldást osztó keze mindig nyitva áll a hozzá közeledőknek. Mushika, Ganesh Gaṇeśa Vahan-ja, az egér, aki mindig Vele van. Ő hordozza Gaṇeśa-t, aki elviszi az elme minden zugába. Ormánya rendkívül sokoldalú. Enni éppúgy tud a segítségével, mint inni, vagy akár Ölelni is!

Gaṇeśa ábrázolásai hasonlóképpen sokoldalúak, mindig egy-egy aspektusát mutatják be.

Bala Ganapati formájában gyümölcsöket, mangót, banánt, cukornádat, valamint kedvenc édességét, a modakát tartja. Jelezve ezzel a bőséget és termékenységet.

Vīra Gaṇapati már egy más megnyilvánulás: Őt 16 karral láthatjuk, és kezeiben fegyverek vannak. Szigony, kard, harci balta, pajzs, íj, dárda.. Ezek mind az elme erejét szimbolizálják. Ő Gaṇeśa a bátor, tiszta szívű harcos ábrázolása.

Yoga Gaṇapati néven ismert ábrázolása egy Gaṇeśa-nál ritka elemet is tartalmaz. Ez pedig a lótuszülés. Itt meditatív állapotban, japa meditációba merülve találjuk, amikor Atyján, Śiva-n meditál.

Sok további forma mutat rá az Ő kifogyhatatlan minőségeire, sokoldalúságára.

Azonban itt megérkezünk Gaṇeśa mélyebb megértéséhez. Ami nem egyes formák funkcióit jelentik külön-külön, hanem az Ő Isteni Természetét foglalják össze.

Sok hívő fohászkodik Gaṇeśa-hoz világi áldás reményében is. Egy-egy új üzleti terv, családi változás előtt a hinduk imádkoznak hozzá. Ő az, aki bármilyen akadályt elhárít, anyagi értelemben is, hiszen az Ő Szerető Szíve mindenkihez odasimul.

Itt fogható meg, hogy Ő miért is 'gyermeke' a Valóságnak, azaz Śiva és Śakti Egyesülésének. Gaṇeśa olyan, mint egy korlát a Hierarchikus lépcső mellett. Minden szintre elér. Így érvényesíti Pārvatī-Anya Kegyét. Śiva immanenciája Śaktiban nyilvánul meg. Az elme számára az anyag, mint Isten felismerése, sokkal könnyebb és megfoghatóbb. Śiva A férfias, transzcendens princípium reprezentálja az Örök Isten aspektusát, míg a nőies, immanens princípium az Energiát, az Erőt ami tevékenykedik a megnyilvánult világban.


Ganesha , a Dharma Ura

Ő a Dharma, az Isteni Törvény Ura. A keresőnek megmutatja az Utat, hogy járhasson rajta. Végtelen Szeretete azonban vigyáz is az úton járóra. Ő az akadályok elhárítója. Nem csupán anyagi értelemben. Az igazi akadályok az Úton járókra leselkednek. Az Út sohasem egyenes. Amikor akadályokba ütközünk a lelki úton, Gaṇeśa-Vighnahara elhárítja azokat, Parashu-jával szétzúzza e kelletlen feltartó erőket. A Parashu Śiva fegyvere. Jól látszik, hogy Gaṇeśa Śiva Kegyét érvényesíti.

Vigneshvara-ként azonban Ő az akadályok Ura is. Amikor a Dharma ösvényét elhagyni igyekszik a jīva, mert a démoni erők szorongatják, abban a pillanatban, akadályt állít elé, hogy vigyázzon Rá. Ezt a hurokkal teszi (Pasha). Mindvégig pedig amrta nektárt csepegtet a iīva szívére. Edénye, melyben a nektárt tartja (amritakumbha) ormányában pihen, innen öntöz, bőségesen, de megfontoltan.

Gaṇeśa születési történetében szerepel, hogy Őt Pārvatī Ajtónállónak tette meg. Őrizze azt, hogy senki be ne mehessen, csak engedéllyel.

Ő nem más, mint a Sanātana Dharma, az Isteni Törvény misztériumának Kapuőre. Ő az, aki bevezet a Dharma világába és figyel, hogy az úton is maradjon a kereső. A karma uraként képes a jīva sorsát megváltoztatni, hogy az lehetőséget kaphasson a Törvény által kijelölt Úton járásra, ha bizonytalanság lépne fel, ösztökéli a jīvát, hogy az egyetlen, ami előtte lebegjen az a Dharma teljesítése, ismerje fel, hogy bár a kötelékek erősek, a cél felé törekedjen rendületlenül.

A Kapu, amit őriz Śiva Kapuja. Nem más, mint az Isteni tudatosság kapuja, a Pati bejárata. Itt ül Gaṇeśa.

Ő elküldi a gaṇa-kat, hogy emeljék fel a keresőt a magasabb világokba, a Tudat Isteni szintjeire. Gaṇeśa a muladhāra cakra-n foglal helyet. Itt a belépő az isteni tudatba. Ő az, aki ott érvényesíti a Kegyet, ahol a Tudat Alvilágát, a Kígyók birodalmát elhagyni készül az jīva. Amikor a kereső elkezd túllépni a félelem, vágy fogságán és maga mögött hagyja, az állatias ösztönök világát, amik megkötik őt, akkor a muladhāra elkezd nyílni, ez a pāsu hanyatlása, az emelkedés kezdete, a démoni síkok meghaladása. Ekkor a harag, a féltékenység, a lelkiismeretlenség, az önzés világának elhagyása megtörténik. A démonok elvesztik erejüket, az illúzió bomlani kezd. Śrī Gaṇeśa a Kezdet Ura, Ez az Ő Áldása. Ha Ő nem enged be a kapun, akkor Śiva nem kerül elérhető közelségbe. Ha a bebocsátást a jīva elnyeri, Szíve megolvad és a Szeretet Lótuszában megpihen.


Gaṇeśa Szimbolumának kifejtése

Gaṇeśa istennek nagy elefánt feje van. Ez jelképezi az éles intelligenciát és a nagy gondolkodást, bölcsességet. Az elefánt élete tele van ragyogással, amelyből a méltóság és az önbecsülés származik.

Az elefánt termete a tiszta szív nagyságát jelenti, ami a nagylelkűségében nyilvánul meg oly módon, hogy megosztja az prāsad-ot és a tudást maga körül.


Gaṇeśa-nak nagy a füle, de a kicsi a szája.

Ez azt jelzi, hogy egyre kevesebbet kellene beszélniük a bölcseknek, és inkább hallgassanak, de tartsák meg a pozitív és konstruktív dolgokat. Ne fecsegjenek feleselgessen, és ne szólják el a beavatásra váró szent dolgokat.

A nagy fülek szimbóluma az akut és a kiváló hallást eredményezik, abban az értelemben, hogy a Nagy Tanító szavát mindig meghallják a bölcsek, még a legkínosabb szituációban is folytonosan nyitva áll az intuíció, s várnak hívó szavára. Gaṇeśa kis szeme jelzi az éles előrelátást és a koncentrációt, vagyis az egyhegyűséget.


Az ormány jelképezi a nagy sziklaszilárdságot, hatékonyságot és az alkalmazkodóképességet.
Meg lehet mozgatni vele a legnagyobb akadályokat, és mégis végtelenül gyengéden kezeli az objektumokat. Lényegiségében tartalmazza a niyāma-yāma elvét.


Gaṇeśa-nak van egy teljes és egy törött agyara.

A törött agyar szimbolizálja az intelligenciát, és a teljes agyar szimbolizálja az odaadó szolgálatot, vagyis a tiszta hit nagyságát. Az előrelépéshez mindkettő szükséges az életben.

A teljes agyara azt is jelképezi, hogy a jó dolgokat meg kell tartani és a rossz dolgokat el kell hajítani.


Gaṇeśa-nak négy keze van, s abból hárommal a következő tárgyakat tartja:


- Ankush (Elefánt vezető vasrúd, vagy fejsze), azt jelzi a számunkra, hogy le kell választani valamennyi köteléket, a vágyakat és a szenvedélyek visszafogását kell gyakorolni.

- Pāsh (kábel vagy kötél) a korlátozások szimbóluma, amely óv a bűnbeeséstől, és a büntetéstől. Az elkötelezettségben óv a külső "édes csillogástól", továbbá őrzi a belső állapotot, és szilárddá teszi azt. Jelenti még a sādhanában a kemény munkát, s a yoga kitartó gyakorlása révén elégedetten táplálja lelkünket, és megáld minket, hogy a lelki utunkon biztonságosan elérjük a Legfelsőbbet.

- Madaka, a jutalom, amit az igazmondás és a Guru szavának betartása után megkaphat a sādhaka.

A negyedik kéz: áldást és védelmet osztó tartásban van.


Gaṇeśa-nak nagy hasa van, amely minden jó és rossz dolgok folyamatos kontrolljának elvesztése nélkül képes a befogadásra. A karma átvételt is jelenti, hiszen Gaṇeśa a Dharma és Karma korlátlan Ura is egyben.

Gaṇeśa-t kis lábak jellemzik, ami azt jelenti, hogy nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni, s nem tanácsos gyors eredményekre törekedni a yogában.
Minden lépésnek lassúnak, megfontoltnak és jól átgondoltnak kell lennie.

Az Egér, mint Gaṇeśa járműve, a vágy.

A vágy, ha nincs ellenőrzés alatt, akkor komoly pusztítást tud okozni.

A vágy aprólékos, gyors és körültekintő, s mint ilyen folyamatosan ott szaladgál fel s alá, hogy ritmikus figyelemfelkeltésével vadászatra ösztönözzön bennünket. Ezért a Nagy küllemű Bölcsességgel, és a Tiszta Szívű elefánt termettel meg kell lovagolni a vágyat, így az isteni Intelligencia által ellenőrzésünk alatt tarthatjuk azt.

Durva: jelentése fű. Ez kerül Gaṇeśa fejére a puja során.

A fű az, amin az elefánt folyamatosan jár, vagy eltipor. Életünk folyamán olyannyira kevés figyelmet szentelünk rá, hogy teljesen megfeledkezünk arról, hogy az életbenmaradásunkban nagyban hozzájárul, mégpedig úgy, hogy oxigént ad nekünk. De a hangsúly azon van ebben az esetben, hogy mindaz, amit lenézünk, figyelmen kívül hagyunk vagy jelentéktelennek tartunk, a valós életben is annyit érdemlünk. Ellenben ha felajánljuk eme cselekedeteinket Gaṇeśa-nak, akinek fontosak ezek a tulajdonságok - hiszen bölcsessége által minden lépésére figyel -, úgy a mi szemeinket felnyithatja, ha őszintén tiszta szívvel fordulunk felé.

A piros virág, és fonál a teljes létszemléletmód és a spirituális változás jelképe, amely a szakadatlan elme tiszta vágyának rögtönzéséből fakad, s céljaként a Legfelsőbb tudatállapot elérését célozza meg.

A Tiszta Tudásban Gaṇeśa kegye nélkül senki sem részesülhet!


Gaṇeśa fontos szimbóluma a swastika

A swastika négy ága, magát az életet fejezi ki : dharma, artha, karma, moksa

Kötelesség, Vagyon, Vágy, Felszabadulás.

Az Élet ezek körül forog, akár a swastika. Közepén a fix ponttal, ami: Isten. A swastika sohasem áll. Mindig pörögnie kell, hiszen az életet körforgás jellemzi. A jobbra forgó (órajárás) swastika-val szokás szimbolizálni a Tudat Isteni szférákba emelkedését, a balra (órával ellentétes) forgó ágak jelentik a démoni pokolba merülést. Ezért a swastika, a Muladhāra cakra-t jelöli, a négy ág, a négy levél. A transzformáció lehetőségének pontját.

Amikor a jīva felismeri a Tudat magasabb szintjeinek értékét és elkezd haladni az Isteni magasságok felé, idővel akadályokba ütközik, hiszen a Tudatállapot váltás, a metanoia próbára teszi a törekvőt, a démoni erők húzása rendkívül erős. Amikor a jīva fogsága kezd elillanni, az anyagi tudat talaja kezd kicsúszni alóla és ez ijesztő lehet mentálisan. Gaṇeśa védelme elhárítja ezeket az akadályokat és a dharma teljesítése felé bátorít.

Ezért fontos Gaṇeśa-val a Személyes Kapcsolat kialakulása. A Sametha. Az Élő Szeretet. Ő Śiva Szeretetének Gyümölcse. Jósága és Bölcsessége mindig a tiszta lelkiismeret, a Szívbe írt Törvény járására tanít.

Az elme kategóriákban gondolkozik. Bármi, amit tapasztal, megismer, azt kategóriákba sorolja, majd ez alapján értékeli, ezek a ganāk. A megismerési kategóriák közti asszociáció, felismerés, kapcsolatok megértése alkotja a gondolkodást. Ezek az apró és végtelen elemeknek, végtelen káoszba nyúló lehetőségeit veszi kézbe Gaṇeśa, a Gaṇa-k Uraként, és rendszabályozza. Ő Gaṇapati, aki ez által tisztítást végez az elmében.


Szabad Akarat

Ha a jīva a Szabad Akaratot úgy értelmezi, hogy Ő bármit megtehet szabad akarata miatt, akkor tulajdonképpen az adharma-t útját járja, hiszen cselekedeteinek és ebből kifolyólag szemléletének központja az egoizmus vagyis ānava. Erre természetesen Śiva lehetőséget ad. Amikor viszont a jīva közeledik Önmegvalósítás ösvényéhez, akkor egy egészen új szempontból kell vizsgálnia a szabad akarat kérdését. A Dharma útjára csak és kizárólag Szabad Akaratból lehet rálépni, csakúgy, ahogyan az adharma-t járni is. Ha azonban az idő eljön, hogy a Dharma Útja megnyíljon, az önös cselekvés, az egó útjának elhagyása kikerülhetetlen. Vagy Isten vezet, vagy az egoizmus, más út nincs. Az egoizmus ellenszere pedig a Szeretet. Éppen ezért Gaṇeśa minden áldása ezzel függ össze. Ő a Szívek Győztese. Ő ébreszti fel a Szív mélyén megbújó Szeretetet, az Ātmālinga sugarát.

Gaṇeśa Áldása a Szeretet fellobbantása és annak kiterjesztése. Hiszen könnyű megszeretni azt, aki a Szívhez közel áll, ám azt a jīva-t, aki távoli, ismeretlen, azt nagyon nehéz. Sok modern tanítás mondja, hogy szeress mindenkit magad körül, és akkor boldog leszel, de ez a próbálkozás először is Önös, másodsorban pedig lehetetlen. Ezt bárki tapasztalhatja. Nem lehet mindenkit szeretni, csak Istent. A Szeretet Maga Isten. Ezért csak az szerethet mindent, aki Istent Szereti, mert Ő az Egyetlen Valóság. Ennek "hozadéka" a mindenkire kiáradó Szeretet, ez pedig nem tan, vagy gyakorlat, hanem a Felismerés eredménye.

Gaṇeśa a fellobbanó Szeretetet tágítja, a kört aminek végén a legtávolabbi jīva felé, végül cselekedetek felé, gondolatok felé is elér. Eközben valójában Istent mélyíti el a Szívben. Áldásaiért cserébe viszont Ő is kér valamit. Elveszi az ösztönös, 'szabad' akaratot. Lerántja az egó szándékait, az elme félelmeit, a bizonytalanság talaját felcseréli, az Isteni Akarat bizonyosságával, beavatást nyújtva így a Sanātana Dharma misztériumába, amely a Szívbe van írva. Ez a Teljes Önmegadás, a Prapatti. Ez a Valódi és Tiszta Lelkiismeret. Így tanít, meg arra miként lehet Vele együtt eltáncolni Śiva Lótuszlábához.

Gaṇeśa olyan, mint az édességek édessége, a Modaka, ami Minden közül az Ő kedvence : Ez a moksa, a Valódi Sādhana gyümölcse. Ő az Omkāra, az Akarat megnyilvánulása, az univerzum maga. Ő tolmácsolja Śiva szavait.

Śiva az Óceán, Gaṇeśa az Óceán robaja. Mi mást kövessen a vak, ha az Óceánt kívánja elérni, ha nem annak Hangját?

A Legfelsőbb Úr fiai karöltve kísérik az Ösvényen Śiva felé a törekvőt.Gaeś Chaturthi

Vinayaka (Śiva elefántfejü fia) Chathiurthi napja


Gaṇapathit (Gaṇeśa) úgy is emlegetik, mint Bölcs Vinayaka (Buddhi Vinayaka), Beteljesedett Vinayaka (Siddhi Vinayaka). Vinayaka a Gaṇák ura, ezért nevezik Ganapathinak. Az ember sok nehézséggel, akadállyal (vighna) kerül szembe élete folyamán. Vigneswarához (Vinayaka) azért imádkozunk, hogy távolítsa el az akadályokat, a gátló tényezőket. Gaṇeśa az Isteni közbenjáró, Akinek minden szertartás kezdetekor imádatunkat ajánljuk fel. Parameśvara (Isten), éles esze miatt tette Vinayakát a Gaṇák fejévé.

Gaṇapathi minden tudás, intelligencia és bölcsesség Mestere, és eljövetelét (Bhadrapada Shukla Chaturthi) e napon ünnepelik meg. Ő az istenek hadának égi vezére. Vinayaka jelentése: "Az elmenélküli állapot felett található Legfőbb Mester", ezért e napon különleges imákat mondanak Gaṇeśának, hogy az embereket Spirituális Erővel és Felsőbbrendű Értelemmel (Siddhi és Buddhi) ruházza fel. Amikor az emberek új dologba kezdenek, vagy zenét, művészetet, egyéb tudományokat kívánnak tanulni, először Gaṇeśához imádkoznak. Gaṇeśa megtisztítja a testet, bátorsággal tölti el az elmét és elhárít minden nehézséget azon hívek útjából, akik őszintén imádkoznak hozzá. Az Úr Gaṇeśa szobrát körmenetben viszik körbe az ünnepség során.


Gaṇeśa mantrái

AUM VISVARDĀYA NAMAH

"Dicsőség a világmindenség jótevőjének."

Gaṇeśa energiái mindent átjárnak. Azért szokták őt megidézni, mert ereje jótékony hatással van az egész világmindenségre, életereje kihat az embernek mind a testi, mind az érzelmi, mind pedig a spirituális szintjére.


AUM VIGHNESĀYA NAMAH

"Dicsőség az akadályok urának."

A félelmek, aggodalmak, vágyakozások és csalódások mind ugyanabból fakadnak a vágyból, illetve az anyagi dolgokhoz való kötődésből. Ezek jelentik az akadályt a boldogsághoz vezető úton, miattuk nem tud rendesen áramlani az életerő az ember testében. Bölcs az, aki megéli mindazokat az érzelmeket, amelyeket az élet hoz, de magára, mint az érzelmek gazdájára tekint, és nem hagyja, hogy azok fölébe kerekedjenek, érzelmei rabja legyen. A mentális gátakat a Gaṇeśa által szimbolizált energiák megidézésével, tudatosításával, megértésével lehet legyűrni. A mitológiában Gaṇeśa Vighnaraj alakjában gyűri le a ragaszkodás és a vágy keltette akadályokat.


AUM VISVACHAKSUSE NAMAH

"Dicsőség a világmindenség szemének."

Gaṇeśa megidézésével lehet beindítani azokat az energiákat, amelyekkel láthatóvá válik körülöttünk minden, és amely képessé tesz bennünket, hogy tanúi legyünk ennek. Gaṇeśa teszi képessé a szemet a látásra, de neki magának nincs szüksége szemre, hogy lásson. [Katho Upanishad]


AUM JAGATPRABHAVE NAMAH

"Dicsőség a világmindenség legfőbb alkotó erejének."

Gaṇeśa testesíti meg azt a legfőbb energiát, amely teremtés leges leg kezdetétől létezik. Ez az isteni erő mérhetetlen, végtelen, kiapadhatatlan, amely jótékonyan áramlik, hogy mindenki meríthessen belőle, akinek szüksége van rá. Dicsőség a káprázatos, színarany energiának. Te, az ívelt ormányú, roppant testű, akinek ragyogása milliószor fényesebb a napnál, áldd meg igyekezetemet és háríts el mindent, ami utamat állja.

Áldásod legyen rajtam örökkön örökké.

Aum Gaṇ Gaṇapataye Namaha